Site icon DeedayFashion เทรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ล่าสุด "ขายส่งเสื้อผ้าถูก" บันเทิง online 24 hr

คนที่มีความสุขมากกว่าคือ…คนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่

คนที่มีความสุขมากกว่าคือ…คนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่

คนที่มีความสุขมากกว่าคือ…คนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่

“ทุกข์” ของคนมีคู่มันมากกว่าทุกข์ของคนที่อยู่คนเดียว บางทีการที่เราต้องอยู่คนเดียอาจจะไม่ใช่กรรมเก่าเป็นเหตุให้ไม่มีใคแต่เราอาจจะยังโชคดี ที่ยังมีบุญช่วช่วยไม่ให้ก่อกรรมใหม่เพิ่ม ช่วยไม่ให้ทุกข์มากขึ้น

คนที่มีความสุขมากกว่าคือ…คนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่

“ทุกข์” ของคนมีคู่มันมากกว่าทุกข์ของคนที่อยู่คนเดียว เมื่อเอาใจเข้าศึกษาหลักธรรมมากขึ้น สติปัญญาจะมีมากขึ้น การประฏิบัติตนจะดีมากขึ้นจะเป็นคนคิดได้ คิดเป็น ทำดีเป็น เมื่อวันหนึ่งคู่ไม่ดีผ่านมา เราจะแยกแยะดีชั่วได้ หากว่าปัญญาเรามากกว่า ศีลเรามากกว่าเราย่อมเลือกไม่คบหา ปล่อยคู่เวรคู่กรรมให้ผ่านไป

คนที่มีความสุขมากกว่าคือ…คนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่

หากมีกรรมร่วมกันอาจได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระยะหนึ่งแต่เมื่อหมดกรรม เขาจะจากไปต่างจากคู่บุญที่จะเสริมส่งให้คู่ชีวิตพบเจอแต่ความสุขนำพากันและกันไปสู่จุดที่ดีงาม

คนที่มีความสุขมากกว่าคือ…คนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่

ดังนั้นคนที่มีความสุขมากกว่า คือคนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่ไม่เคยมีใครที่ไหนจะได้ดั่งใจเราหรอกเมื่อไม่ได้ดั่งใจ ใจเราจึงมีแต่ทุกข์ที่เกิดจากความคาดหวังคนที่มีคู่จึงทุกข์มากมากกว่าคนโสดหากว่าคู่ของเขานั้นไม่ใช่คู่บุญ

คนที่มีความสุขมากกว่าคือ…คนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่

ขอขอบคุณข้อมูล gangbeauty.com

Exit mobile version