fbpx

ทายนิสัยและเนื้อคู่จากการเป็นลูก คนเดียว คนโต คนกลาง คนเล็ก

ทายนิสัยและเนื้อคู่จากการเป็นลูก คนเดียว คนโต คนกลาง คนเล็ก

ทายนิสัยและเนื้อคู่จากการเป็นลูก คนเดียว คนโต คนกลาง คนเล็ก
ทายนิสัยและเนื้อคู่จากการเป็นลูก คนเดียว คนโต คนกลาง คนเล็ก

การเป็นลูกคนโต คนกลาง หรือคนเล็ก มีผลต่อนิสัยและการใช้ชีวิตคู่อย่างไรมาดูกันค่ะทายนิสัยจากลำดับการเป็นลูก

ลูกคนเดียว

ข้อดี  เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักจัดระเบียบให้กับชีวิตมีความยุติธ รรมและเป็นคนที่วางใจได้ มีความรับผิดชอบ

ข้อเสีย  เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ เจ้าคิดเจ้าแค้น มักชอบเรียกร้องและไม่ค่อยยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง ทนต่อเสียงวิจารณ์ได้น้อยและค่อนข้าง se nsitiv e

ลูกคนโต

ข้อดี  เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ ต้องการมีอำนาจหรือโดดเด่นเหนือคนอื่นเป็นคนที่มีความเที่ย งตรงและตรงต่อเวลา คนที่เป็นลูกคนโต มักยึ ดความถูกต้องเป็นหลัก

ข้อเสีย  มักเป็นคนที่หงุดหงิดง่าย ชอบใช้อำนาจหรือบีบบังคับ เมื่อต้องการให้ใครทำอะไรให้ตัวเองบางครั้งก็มักวางตัวว่ารู้ไปเสียทุกเรื่องจึงมักผิดพลาดได้ง่าย เพราะไม่ค่อยไว้วางใจคนอื่น เหมือนกับที่วางใจตัวเอง

ทายนิสัยและเนื้อคู่จากการเป็นลูก คนเดียว คนโต คนกลาง คนเล็ก
ทายนิสัยและเนื้อคู่จากการเป็นลูก คนเดียว คนโต คนกลาง คนเล็ก

ลูกคนกลาง

ข้อดี  เป็นคนที่น่าคบหา มีมนุ ษย์สัมพันธ์ดีและมักทำให้คนที่อยู่ด้วยมีความสุขชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนทะเลไร้คลื่ น รักความสงบมีความเป็นมิตรให้กับคนรอบข้างเป็นนักฟังที่ดี และมีความตั้งใจที่จะทำให้คนอื่นมีความสุข จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นนักแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ดี

ข้อเสีย  มีความกระตื อรือร้ นน้อยกว่าคนที่เป็นลูกคนโต และเนื่องจากต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่นจึงมักทำให้คนที่เป็นลูกคนกลางพยายามทำตัวตามความต้องการของคนอื่นหรือทำให้คนที่คบรอบข้างมีความสุขจนเกินขอบเขต หากไม่เป็นไปอย่างที่คาดไว้ จึงมักลงโท ษตัวเอง หรือมองตัวเองในแง่ลบไป

ลูกคนเล็ก

ข้อดี  มักเป็นคนที่สนุกสนาน ร่าเริง มีความเป็นมิ ตรกับคนรอบข้างเข้ากับคนได้ง่าย เป็นคนที่อบอุ่น น่าคบหาเป็นคนเปิดเผย จริงใจ

ข้อเสีย  มักเบื่ อง่าย ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ค่อนข้างเอาแต่ใจเมื่อคบหากับใคร ช่วงแรก ๆ ก็ดูน่าตื่นเต้นสนุกสนานแต่เมื่อความสนุกสนานหมดไปก็เหมือนงานเ ลี้ยงเลิกราการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงจังและเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวจึงดูเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ

ทายนิสัยและเนื้อคู่จากการเป็นลูก คนเดียว คนโต คนกลาง คนเล็ก
ทายนิสัยและเนื้อคู่จากการเป็นลูก คนเดียว คนโต คนกลาง คนเล็ก

คราวนี้มาดูชีวิตคู่กันบ้าง

คู่ที่เป็นลูกคนโ ตกับลูกคนโต

น่าจะไปด้วยกันได้ยาก ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายเอาอกเอาใจ หรือหัวแข็งด้วยกันทั้งคู่ดูเหมือนเส้นทางชีวิตคู่ จะเต็มไปด้วยขว ากหนา มแห่งความไม่เข้าใจกัน

คู่ที่เป็นลูกคนโตกับลูกคนกลาง

จุดอั นตรายของคนคู่นี้ อยู่ที่ว่าลูกคนกลาง มักจะเป็นคู่รักที่ดีของทุก ๆ คนแต่เมื่อมาเจอกับคนที่เป็นลูกคนโตซึ่งมักชอบวางอำนาจ แม้ว่าคนที่เป็นลูกคนกลางจะยอมโอนอ่อนผ่อนตามแต่นาน ๆเข้าคนที่เป็นลูกคนกลางก็จะรู้สึกแย่ ๆ กับตัวเองและจะสูญเสียความเชื่อ มั่นในตัวเองลง ความพยายามที่จะทำให้คู่รักที่เป็นลูกคนโตชื่นชอบก็จะหมดไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามหากคนที่เป็นลูกคนกลางมีนิสัยค่อนไปทางลูกคนเล็ก ก็จะเป็นคู่ที่ไปด้วยกันได้ดีทีเดียว

คู่ที่เป็นลูกคนโตกับลูกคนสุ ดท้อง

จัดว่าเป็นคู่ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวที่สุดเพราะคนที่เป็นลูกคนโต จะช่วยสอนให้คนที่เป็นลูกคนเล็กรู้จักการจัดระเบียบให้กับชีวิตซึ่งช่วยให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดีในขณะที่คนที่เป็นลูกค นเล็ก ก็จะนำความสนุกสนา นร่าเริงมาให้คนที่เป็น ลูกคนโต ก็ชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องซีเรี ยสนี่นา

ทายนิสัยและเนื้อคู่จากการเป็นลูก คนเดียว คนโต คนกลาง คนเล็ก
ทายนิสัยและเนื้อคู่จากการเป็นลูก คนเดียว คนโต คนกลาง คนเล็ก

คู่ที่เป็นลูกคนกลางทั้งคู่

คู่นี้อาจจะเป็นไปได้ 2 ทาง คือ หากคนหนึ่งมีนิสั ยค่อนไปทางลูกคนโต และอีกคนมีนิสัยค่อนไปทางลูกคนเล็กคู่นี้จะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันทีเดียว แต่ถ้าหากทั้งคู่ เป็นคนที่ไม่ยืดหยุ่นถึงแม้จะพอประคั บประคอ งชีวิตคู่กันไปได้แต่ต้องเก็บงำความเจ็บช้ำไว้ข้างในตามนิสัยของลูกคนกลางที่ไม่ค่อยพูดอะไรออกมาคู่นี้ไม่มีปัญหาเรื่องการนอกใจกัน

คู่ที่เป็นลูกคนกลางกับลูกคนสุดท้ อง

ถ้าคนที่เป็นลูกคนกลาง มีลักษณะค่อนไปทางลูกคนโต คู่นี้จะเป็นคู่ที่เหมาะสมกัน ดีแต่หากเป็นแบบลูกคนกลางจริง ๆ แล้วก็มักจะคล้ อยตามให้เห็นดีเห็นงาม กับการใช้ชีวิตในสไตล์ของลูกคนเล็กคือ มักจะขาดความรับผิดชอบและมักสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเนือง ๆ (เหมือนลูกคนเล็กของใครหว่า!)และถ้ าเป็นลูกคนกลางที่มีนิสัยค่อนไปทางลูกคนเล็ก แล้วละก็ ชีวิตคู่ดูจะยุ่งยากทีเดียว

คู่ที่เป็นลูกคนเล็กด้วยกันทั้งคู่

คนคู่นี้ค่อนข้างร่าเริง มองโลกด้วยความสนุกสนาน แต่มักไม่ใช่พวกที่ชอบแก้ปัญหาเป็นคู่รักที่น่าอิจฉ าแต่อาจจะเป็นคู่ชีวิตที่ไม่ยั่งยืนนักเมื่อคุณๆ ท่านๆ ทั้งหลาย ทราบข้อดี ข้อเสียของลำดับลูกต่างๆ ดังนั้นคุณๆท่านๆทั้งหลายก็พิจารณาความเป็นตัวท่านเองและ/หรือ คนรอบข้างเพื่อจักได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกันทั่ว ๆ กันนะคะ

ทายนิสัยและเนื้อคู่จากการเป็นลูก คนเดียว คนโต คนกลาง คนเล็ก
ทายนิสัยและเนื้อคู่จากการเป็นลูก คนเดียว คนโต คนกลาง คนเล็ก

ขอขอบคุณข้อมูล forlifeth.com

deedayfashion

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปปลีก-ส่ง ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นทุกชนิด เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นประตูน้ำ แพลตทินั้ม โบเบ้ สินค้าแฟชั่นอัพเดททุกวัน สินค้ามีให้เลือกมากมายอาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระโปรงแฟชั่น กางเกงแฟชั่น รวมถึงแฟชั่นคนทำงานก็มีให้ท่านเลือกอย่างจุใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.