Site icon DeedayFashion เทรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ล่าสุด "ขายส่งเสื้อผ้าถูก" บันเทิง online 24 hr

บุญที่ไม่ได้ใช้เงิน หมั่นทำทุกวันชีวิตจะดี

บุญที่ไม่ได้ใช้เงิน หมั่นทำทุกวันชีวิตจะดี

บุญที่ไม่ได้ใช้เงิน หมั่นทำทุกวันชีวิตจะดี

ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลยวันนี้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญมากชีวิตดีมาก ในยามที่เราลำบากเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตยังเป็นกุศล อยากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำกรรมดี ที่สร้างหนุนให้จิตนั้นสะอาด

บุญที่ไม่ได้ใช้เงิน หมั่นทำทุกวันชีวิตจะดี

เกิดปัญญาพบทางสว่าง และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ ทาน 5 ประการ ได้แก่

1.ใบหน้าเป็นทาน หมายถึง ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจคลาย ทุกข์ เป็นแบบอย่ างแห่งคนเข้าใจโลก เข้าใจธรรม

บุญที่ไม่ได้ใช้เงิน หมั่นทำทุกวันชีวิตจะดี

2.วาจาเป็นทาน หมายถึง คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มากนำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

3.จิตใจเป็นทาน หมายถึง สามารถเปิด อกเปิดใจรับฟังความทุกข์ กับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจจิตใจมีเมตตา กรุณา มีใจยินดีต่อบุญ ต่อกรร มดีของผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม ทานย่อมมีพลังดึงดูดโน้นน้าว ช่วยให้ผู้ประสบทุกข์ เห็นแสงสว่างโดยพลัน ให้อภัยทานแด่ทุกคนรอบข้างที่ล่วงเกินเรา

บุญที่ไม่ได้ใช้เงิน หมั่นทำทุกวันชีวิตจะดี

4.ดวงตาเป็นทานหมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่นดวงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสัตว์ได้อย่ างแน่วแน่

5.กายเป็นทาน สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นภัยทั้งปวง ช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงแบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

บุญที่ไม่ได้ใช้เงิน หมั่นทำทุกวันชีวิตจะดี

ขอขอบคุณข้อมูล verrysmilejung อ่านเพิ่มเติมดูข่าวต้นฉบับ https://verrysmilejung.com

Exit mobile version