fbpx

รักของพ่อและแม่ มันคือรักแท้และยั่งยืน

รักของพ่อและแม่ มันคือรักแท้และยั่งยืน

รักของพ่อและแม่ มันคือรักแท้และยั่งยืน
รักของพ่อและแม่ มันคือรักแท้และยั่งยืน

สำหรับความรักของพ่อกับแม่ คือรักแท้รัก ที่มีความยั่งยืน ลูกทุกคนคงรู้แล้วว่า พ่อกับแม่ของคุณนั้น สามารถทำได้ทุกอย่างให้ลูก ทำด้วยความรัก เราจึงควรที่จะรู้จักความรักของพ่อและแม่ให้ดีเริ่มแรกเดิมที ต้องรู้จักกันไว้ก่อนว่า ความรักนั้นแยกตามหลักธรรมได้ 2 แบบ

ความรักแบบที่ 1 คือความชอบใจ อยากได้เขามาสนองความต้องการเพื่อเรา เพื่อให้ตัวเองนั้นมีความสุข ทำให้เรามีความสุขได้เมื่อมีเขา ความรักเช่นนี้มีทั่วไป

ความรักแบบที่ 2 คือ ความอยากให้เขามีความสุข ความต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข หรือความปรารถนาให้คนอื่นอยู่ดีมีความสุข ความรักของพ่อแม่เป็นแบบนี้ คือ อยากให้ลูกมีความสุข ความรักสองแบบนี้ แทบจะตรงข้ามกันเลยแหละ

รักของพ่อและแม่ มันคือรักแท้และยั่งยืน
รักของพ่อและแม่ มันคือรักแท้และยั่งยืน

แบบที่ 1 อยากได้เขา ทำให้เรามีสุขของเรา

แต่แบบที่ 2 อยากให้เขาเป็นสุข (จะให้ความสุขกับเขา ทำให้เขาเป็นสุข)

ความรักที่หนุ่มสาวมักพูดกันนั้น ซึงก็คือแบบที่ 1แต่ในครอบครัว มีความรักอีกแบบหนึ่งให้เห็น คือ ความรักระหว่างพ่อแม่กับลูก มันคือความอยากให้ลูกเป็นสุขความรักชอบใจ อยากได้เขามาเพื่อความสุขของตน ก็คือ ราคะส่วนความรักที่อยากให้เขาเป็นสุข ซึ่งเรียกว่า เมตตา

ความรัก 2 แบบนี้ มีลักษณะต่างกัน ผลก็ต่างกันหากความรักแบบที่ 1 ก็ต้องการได้ ต้องการเอาเพื่อตนเอง เมื่อทุกคนต่างคนต่างอยากได้ ความรักประเภทนี้ ก็จะนำมาซึ่งปัญหา คือ ความเห็น แก่ตัวการเบียดเบียน ซึ่งกันและกันและความรักแบบที่ 2 อยากให้ผู้อื่นเป็นสุข เมื่ออยากให้ผู้อื่นเป็นสุข ก็พยายามทำให้เขาเป็นสุข เหมือนพ่อแม่ที่รักลูกของตนเอง จึงพยายามทำให้ลูกเป็นสุข ตัวเองก็เป็นสุขด้วยเมื่อเห็นลูกเป็นสุข

รักของพ่อและแม่ มันคือรักแท้และยั่งยืน
รักของพ่อและแม่ มันคือรักแท้และยั่งยืน

ความรักแบบที่1 เป็นความต้องการที่จะหาความสุขให้ตนเอง พอเขามีความทุกข์ลำบากหน่อย หรืออยู่ในสภาพที่สน อ ง ความต้องการของเราได้ เราก็เบื่อหน่ายเขาต่างจาก ความรักแบบที่2 ต้องการให้เขามีความสุข พอเขามีความทุกข์เดือด ร้อน เราก็สงสาร อยากจะช่วยเขา ให้เขาพ้นจากความลำบากนั้นๆ

ความรักแบบที่1 นั้น ต้องได้จึงจะเป็นสุข ซึ่งเป็นธรรมดาของคนทั่วไป ที่ว่า เมื่อเอาเมื่อได้ จึงมีความสุข แต่หากต้องให้ต้องเสีย ก็เป็นทุกข์ วิถีของ ปุถุช น นี้ จะทำให้ไม่สามารถพัฒนาในเรื่องคุณธรรม เพราะว่าถ้าการให้เป็นทุกข์เสียแล้ว คุณธรรมก็มาไม่ได้ มนุษย์จะต้องเบียดเบียนกัน

แต่เมื่อไรที่เราสามารถมีความสุขจากการให้ เมื่อไหร่การให้กลายเป็นความสุข เมื่อนั้นปัญหาสังคมก็จะน้อยลงไป หรือแก้ไขได้ทันที เพราะคนเราจะเกื้อกูลกันตามปกติ การให้คือการสละหรือยอมเสียไป ก็มักต้องฝืน ใจ จึงเป็นความทุกข์ จึงมาสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ ทำให้การให้กลายเป็นความสุขไป

รักของพ่อและแม่ มันคือรักแท้และยั่งยืน
รักของพ่อและแม่ มันคือรักแท้และยั่งยืน

ความรักแบบที่2 ที่ทำให้คนมีความสุขจากการให้ จึงเป็นความรักที่สร้างสรรค์ เป็นความรักที่แก้ปัญหาเมื่อคนเรามีความสุขจากการให้ จะเป็นความสุขทั้งสองฝ่าย สุขด้วยกัน คือ ผู้ให้ก็สุขที่ได้เห็นเขามีความสุข และผู้ได้รับก็มีความสุขจากการได้รับ สองฝ่ายสุขด้วยกันความสุขแบบนี้ดีกับชีวิตของตนเองด้วย คือ ตนเองมีทางได้ความสุขเพิ่มขึ้น ดีต่อสังคม เพราะเป็นการเกื้อกูลกัน ช่วยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขความรักของพ่อแม่คือ อยากเห็นลูกมีความสุข และอยากทำให้ลูกเป็นสุข แล้วก็มีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุข

รักของพ่อและแม่ มันคือรักแท้และยั่งยืน
รักของพ่อและแม่ มันคือรักแท้และยั่งยืน

เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พ่อแม่จึงทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุข วิธีสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกมีความสุข ก็คือการให้ ฉะนั้น พ่อแม่ก็จะมีความสุขในการให้แก่ลูก เพราะการให้นั้นเป็นการทำให้ลูกมีความสุขในขณะที่คนทั่วไปต้องได้จึงจะมีความสุข แต่พ่อแม่ให้ลูกก็มีความสุข จนบางทีตนเองต้องลำบาก พอเห็นลูกมีความสุข ก็มีความสุขด้วย แต่หากเห็นลูกไม่สบายหรือตกทุกข์ลำบาก พ่อแม่ก็พลอยทุกข์ไปด้วย หาทางแก้ไขไม่มีความหน่าย พร้อมที่จะลำบากเพราะลูก

ขอขอบคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

deedayfashion

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปปลีก-ส่ง ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นทุกชนิด เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นประตูน้ำ แพลตทินั้ม โบเบ้ สินค้าแฟชั่นอัพเดททุกวัน สินค้ามีให้เลือกมากมายอาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระโปรงแฟชั่น กางเกงแฟชั่น รวมถึงแฟชั่นคนทำงานก็มีให้ท่านเลือกอย่างจุใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.