fbpx

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา
วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา

การบูชาเทวดาก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่เราต้องทำการ “ปฏิบัติบูชา” ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มาก ๆ ภายหลังการทำบุญใด ๆ แล้วก็ต้องทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านด้วยประโยคอุทิศบุญที่ว่า

“อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา” ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข เมื่อทำการเชื่อมบุญให้เทวดาได้รับบุญนั้นไปแล้วเทวดาก็จะมีความรู้จักกับผู้ที่ทำบุญอุทิศไปให้เวลาที่เราเกิดเรื่องราวเดือดร้อนในทางใดก็ตามท่านก็จะมาช่วยเราได้อย่างแน่นอน และถ้าอย ากจะพิสูจน์ว่าจะพบกับประสบการณ์ของการอวยพรให้คุณของเทวดาเหล่านั้น เราต้องทำเหตุให้ถูกตรงกับผลด้วย

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา
วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา

ในที่นี้หมายถึงการพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมเช่นเดียวกับเทวดา อาทิ เรายังต้องคงความมีศีลธรรม มีความประพฤติละอายชั่วกลัวบาป (หิริโอตตัปปะ) มีกายวาจาใจเป็นอุโบสถศีลอยู่เป็นปกติทุกขณะมีสภาวะของจิตที่ดีใสสะอาด ผู้ที่ได้ประพฤติได้ถูกตรงตามนี้แล้ว การพบเห็นเทวดาประจำตัวหรือเทวดาในที่อื่นใด ย่อมเกิดขึ้นได้และท่านก็จะอำนวยพรให้ประสบความสุขความสำเร็จได้เช่นกัน

หมั่นบูชาเทวดาประจำวันเกิดครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านได้เมตตาบอกไว้ว่า ในแต่คนละคนจะมีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่ คือ เทวดาเหล่านี้จะคอยช่วยปกปักษ์รักษาและดูแลดวงชะตาของเราให้อยู่อย่างเป็นปกติสุข โดยเทวดาประจำวันเกิดจะมีชื่อเรียกต่างกัน ตามวันของคน ได้แก่

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา
วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา

เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ มีนามว่า ระวิเทพ (พระอาทิตย์)

เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันจันทร์ มีนามว่า จันทะเทพ (พระจันทร์)

เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอังคาร มีนามว่า ภุมมเทพ (พระอังคาร)

เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) มีนามว่า วุธะเทพ (พระพุธ)

เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) มีนามว่า อะสุรินทะราหูเทพ (พระราหู)

เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพฤหัส มีนามว่า คะรุเทพ (พระ พฤหัส ,พระครุ)

เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันศุกร์ มีนามว่า สุกกะเทพ (พระศุกร์)

เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันเสาร์ มีนามว่า สุระเทพ (พระเสาร์)

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา
วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา

หากใครไม่เคยกราบไหว้เทวดาประจำวันเกิด ก็ขอให้น้อมจิตตั้งมั่น ระลึกถึง พระคุณของเทวดาผู้เป็นผู้คุ้มครองชีวิต ขอให้เชื่อในสิ่งที่ทำว่าเป็นการกระทำที่ดีแล้ว เอาจิตใจที่เป็นกุศลบริสุทธิ์เป็นที่ตั้ง และกล่าวสวดมนต์บูชาเทวดาว่า โย สัพพะภะยันตะรายามัง อะนุรักขันตุ ตัง คุณะวันตัง ชะตาเทวัง อาทะเรนะ วันทามิ” แล้วจึงก้มลงกราบครั้งที่ 8 ภายในใจตั้งจิตมั่นอธิษฐานเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราเองว่าด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในวันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้แด่เทวดาประจำวันเกิดของข้าพเจ้า ( พร้อมเอ่ยชื่อ เทวดาประจำวันเกิดของเรา)

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา
วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา

ขอให้องค์เทวดาจงมีความสุขอยู่ในวิมานของท่านตามแต่บุญญาธิการของท่าน ขอให้เทวดาช่วยปกปักรักษาดลบันดาลให้ ดวงชะตาของข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรือง ในทุกที่ทุกสถานทุกกาลทุกเมื่อด้วยเถิด ด้วยเทวดานั้นมีร่างเป็นกายทิพย์ ท่านจึงไม่อาจทำบุญทำกุศลได้เพราะไม่มีกายเนื้อ การที่ท่านมีกายทิพย์และมีสุขอยู่ในเทวโลกเพราะเมื่อครั้นเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีมามากพอ

จึงได้ไปเกิดเป็นเทวดา ในทางกลับกันเทวดานั้นถือว่ามนุษย์มีสถานะที่สูงกว่าเทวดาตรงที่ “มนุษย์สามารถทำความดี ทำบุญเพิ่มได้” ขณะที่เทวดาทำบุญเพิ่มไม่ได้การที่เราสวดมนต์ระลึกถึงบุญคุณของเทวดา และ อุทิศบุญไปให้ท่านจึงถือได้ว่า เป็นการช่วยเหลือเทวดาอย่ างสูง เมื่อเราอุทิศบุญให้ท่าน ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม เหล่าเทวดาก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนค้ำจุนให้ชีวิต เจริญก้าวหน้าพบกับความเป็นสิริมงคลอื่นๆ อีกมากมาย

ขอขอบคุณข้อมูล  sanook

deedayfashion

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปปลีก-ส่ง ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นทุกชนิด เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นประตูน้ำ แพลตทินั้ม โบเบ้ สินค้าแฟชั่นอัพเดททุกวัน สินค้ามีให้เลือกมากมายอาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระโปรงแฟชั่น กางเกงแฟชั่น รวมถึงแฟชั่นคนทำงานก็มีให้ท่านเลือกอย่างจุใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.