fbpx

สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน

สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอ

สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน
สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน

การบูชาพ่อแม่ผู้มีพระคุณสำคัญต่อเรา เป็นสิ่งที่ลูกกตัญญูทุกคนพึงที่จะทำ แต่ถ้าบางคนไม่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่หรือต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดที่ห่างไกลจากพ่อแม่จะมีวิธีการในการตอบแทนพระคุณท่านเหล่านี้ได้อย่างไร วันนี้เรามีวิธีดีๆมาฝากกันค่ะ การแสดงความรักต่อพ่อและแม่ไม่จำเป็นต้องทำในเทศกาลสำคัญอย่างวันพ่อและวันแม่อย่างเดียวเท่านั้น แต่เราสามารถยังแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อแม่ได้ทุกวัน แม้อยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตามด้วยวิธีต่อไปนี้

การสวดคาถาบูชาพ่อแม่” ควรทำทุกครั้งก่อนนอนโดยอานิสงค์ที่สวดนี้จะทำให้คุณและครอบครัวมีความสุข หรือหากเป็นวันสำคัญอย่างวันพ่อหรือวันแม่ คุณจะนำพวงมาลัยพร้อมกับคาถาบูชาพ่อแม่ไปสวดพร้อมกันเลยก็ได้ เพียงเท่านี้ก็สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ได้แล้วตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วกล่าวตามนี้

สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน
สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน

1.อิมินาสักกาเรนะ

ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใดท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมาพระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณตราบจนสิ้นดวงชีวาขอปวงเทพไท้รักษาอันพระบิดรมารดาของข้าเทอญ

2.มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

3.อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบทบูชาแล้ว หากสะดวกก็ให้ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อเลยก็ได้โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่า กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส” อันว่าโทษใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลังขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วย หลังจากนั้นก็เอาน้ำในขันราดน้ำรดมือ รดเท้า เท่านี้เป็นอันเสร็จ

อย่างไรก็ตามการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ด้วยการเลี้ยงดูท่านด้วยความรักและความเคารพ ย่อมดีกว่าการสวดบูชาเป็นไหนๆ ดังนั้น ใครคนไหนที่ยังมีพ่อและแม่อยู่ใกล้ตัวอย่าละเลยท่าน เพราะท่านไม่เคยที่จะไม่รักเราเลย ทำตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไป แล้วสิ่งดีๆที่ท่านทำจะนำผลให้เกิดแต่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของท่านเองหากท่านอย ากแผ่ส่วนกุศล สามารถท่องตามนี้ได้เลย ขอให้เจริญๆ

สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน
สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน
สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเว รา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน
สวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันก่อนนอน

ขอขอบคุณข้อมูล verrysmilejung.com

deedayfashion

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปปลีก-ส่ง ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นทุกชนิด เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นประตูน้ำ แพลตทินั้ม โบเบ้ สินค้าแฟชั่นอัพเดททุกวัน สินค้ามีให้เลือกมากมายอาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระโปรงแฟชั่น กางเกงแฟชั่น รวมถึงแฟชั่นคนทำงานก็มีให้ท่านเลือกอย่างจุใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.