fbpx

อย่าก่อเวรสร้างกรรมกับบุพการี ไม่เช่นนั้นชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น

อย่าก่อเวรสร้างกรรมกับบุพการี ไม่เช่นนั้นชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น

อย่าก่อเวรสร้างกรรมกับบุพการี ไม่เช่นนั้นชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น
อย่าก่อเวรสร้างกรรมกับบุพการี ไม่เช่นนั้นชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น

มีธรรมข้อหนึ่งบอกว่าหากเรากตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ธรรมข้อนี้จะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งมวลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการกตัญญูต่อพ่อแม่จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในชีวิต บางคนบอกได้พ่อแม่ไม่ดียังต้องกตัญญูหรืออย่าลืมว่าแค่ความคิดที่ว่าพ่อแม่เป็นคนไม่ดีก็สร้างบาปให้กับลูกแล้วจงแยกดี-ไม่ดีกับกตัญญูให้ออกจากกัน

อย่าก่อเวรสร้างกรรมกับบุพการี ไม่เช่นนั้นชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น
อย่าก่อเวรสร้างกรรมกับบุพการี ไม่เช่นนั้นชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น

การทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่ท่านได้ฟูมฟักให้ข้าวปลาให้ความรู้ให้ชีวิต ทดแทนอย่างไรก็ไม่มีวันหมดบางคนถามต่อว่าแล้วหากพ่อแม่ทอดทิ้งไไม่ส่งเสียไม่เลี้ยงดูเราผิดหรือ แม้นท่านไม่ได้เลี้ยงดูแต่การทดแทนบุญคุณตามสมควคือสิ่งที่พึ่งกระทำ ไม่ใช่ไม่ส่งเสีย เลี้ยงดู ผลักไสไล่ส่งท่าน

อย่าก่อเวรสร้างกรรมกับบุพการี ไม่เช่นนั้นชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น
อย่าก่อเวรสร้างกรรมกับบุพการี ไม่เช่นนั้นชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น

อย่าก่อเวรสร้างกร รมกับบุพการีไม่เช่นนั้น ชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น จบการก่อเว รสร้างกรรมใหม่เพิ่มภพชาติหน้าจะได้หลุดพ้นไม่ต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้อีกคำว่าตามกำลังในที่นี้คืตนเองไม่ลำบาก

อย่าก่อเวรสร้างกรรมกับบุพการี ไม่เช่นนั้นชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น
อย่าก่อเวรสร้างกรรมกับบุพการี ไม่เช่นนั้นชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น

ส่งเสียเลี้ยงดูคนที่ดูแลเลี้ยงดูเรามาไม่ทอดทิ้งเราไปไหนให้ดีจากนั้นค่อยหยิบยื่นให้กับคนที่ทิ้งร้างเราไปตั้งแต่ยังเด็กพ่อแม่ดี เกิดเป็นลูกอิ่มเอมพ่อแม่ชั่ว เกิดเป็นลูกเศร้าหมองทำกรรมร่วมกันในอดีตหรอกชาตินี้จึงเกิดมาเป็นพ่อแม่พี่น้องกัน

อย่าก่อเวรสร้างกรรมกับบุพการี ไม่เช่นนั้นชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น
อย่าก่อเวรสร้างกรรมกับบุพการี ไม่เช่นนั้นชาตินี้จะทำบุญกับใครไม่ขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูล lamunlamai.com

deedayfashion

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปปลีก-ส่ง ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นทุกชนิด เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นประตูน้ำ แพลตทินั้ม โบเบ้ สินค้าแฟชั่นอัพเดททุกวัน สินค้ามีให้เลือกมากมายอาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระโปรงแฟชั่น กางเกงแฟชั่น รวมถึงแฟชั่นคนทำงานก็มีให้ท่านเลือกอย่างจุใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.