fbpx

เทวดาส่วนตัวทุกคนมี บูชาถูกวิธีชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง

เทวดาส่วนตัวทุกคนมี บูชาถูกวิธีชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง

แนะนำภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และ นำจรด ระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้นะคะ

นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง 5 พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำ ลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน

ขออานิสงค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดา ทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ เรื่องที่ประสบปัญหาไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใด ก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ขออานิสงค์ผล บุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็น โภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุ บุญ

ขอขอบคุณข้อมูล.rugyim.com

deedayfashion

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปปลีก-ส่ง ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นทุกชนิด เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นประตูน้ำ แพลตทินั้ม โบเบ้ สินค้าแฟชั่นอัพเดททุกวัน สินค้ามีให้เลือกมากมายอาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระโปรงแฟชั่น กางเกงแฟชั่น รวมถึงแฟชั่นคนทำงานก็มีให้ท่านเลือกอย่างจุใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.