fbpx

แค่เครียด หรือเป็น “ไบโพลาร์” 8 สัญญาณเตือน โรคอารมณ์ 2 ขั้ว

แค่เครียด หรือเป็น “ไบโพลาร์” 8 สัญญาณเตือน โรคอารมณ์ 2 ขั้ว

แค่เครียด หรือเป็น “ไบโพลาร์”
แค่เครียด หรือเป็น “ไบโพลาร์” 8 สัญญาณเตือน โรคอารมณ์ 2 ขั้ว

ไบโพลาร์ หรือ โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว เป็นอีกหนึ่งโรคทางจิตใจที่คงจะคุ้นหูใครหลาย คนในช่วงนี้ เพราะเป็นที่พูดถึงกันมากเหลือเกิน และโรคนี้ก็ทำให้ผู้ป่วยต้องประสบกับปัญหาในการใช้ชีวิต ไม่น้อยไปกว่าโรคซึมเศร้า เลยทีเดียว ผู้ที่ป่วยเป็นไบโพลาร์ จะอารมณ์ดีมากจนผิดปกติ สลับกับมีภาวะซึมเศร้าอย่างหนัก มาดูกันดีกว่าว่า มีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคไบโพลาร์ได้

อาการของโรค ไบโพลาร์

โรคไบโพลาร์ – Bipolar Disorder หรือโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว เป็นความผิดปกติทางอารมณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาระหว่าง อารมณ์ดีมากกว่าปกติ สลับกับอารมณ์ซึมเศร้า เป็นโรคที่มีการอาการของโรคเรื้อรัง และมีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้สูงถึง 70-90%

อาการสังเกตที่เด่นชัดของไบโพลาร์ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ช่วงที่มีภาวะซึมเศร้า กับช่วงมาเนีย หรือช่วงที่อารมณ์ดีมากกว่าปกติ โดยอาการแต่ละช่วง อาจมีอยู่นานเป็นสัปดาห์ หรือหลายเดือน ผู้ป่วยจะมีอาการของทั้ง 2 กลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 4-5 อาการขึ้นไป และเป็นติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์

แค่เครียด หรือเป็น “ไบโพลาร์”
แค่เครียด หรือเป็น “ไบโพลาร์” 8 สัญญาณเตือน โรคอารมณ์ 2 ขั้ว
 • ช่วงอารมณ์ดีผิดปกติ (mania หรือ hyper-mania)
 1. มีความเชื่อมั่นขึ้นมาก หรือคิดว่าตนยิ่งใหญ่ มีความสามารถ
 2. รู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีพลังงานสูงมากจนผิดปกติ
 3. ความต้องการนอนลดลง เช่น นอนแค่ 3 ชั่วโมงก็รู้สึกว่ามากพอแล้ว
 4. คิดหลายเรื่องพร้อม ๆ กัน หรือรู้สึกว่าความคิดแล่นเร็ว
 5. วอกแวก ถูกดึงความสนใจได้ง่าย กระสับกระส่ายมาก
 6. พูดคุยมากกว่าปกติ หรือต้องการพูดไม่หยุด
 7. มีกิจกรรมที่มีจุดหมายเพิ่มขึ้นมาก และอาจหมกหมุ่นกับกิจกรรมนั้น จนมีโอกาสก่อให้เกิดความยุ่งยากตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การงาน/การเรียน หรือด้านเพศ เช่น ใช้จ่ายโดยไม่ยับยั้ง หรือไม่ยับยั้งใจเรื่องเพศ
 8. มีความต้องการทางเพศสูง อาจมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้ง่ายโดยไม่ป้องกัน
 • ช่วงภาวะซึมเศร้า (Depression)
 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าเป็นส่วนใหญ่ของวัน โดยอาจมาจากตัวผู้ป่วยเอง เช่น บอกว่ารู้สึกเศร้า หรือรู้สึกว่างเปล่า หรือจากการสังเกตของผู้อื่น เช่น เห็นว่าร้องให้ ในเด็กและวัยรุ่น อาจแสดงออกเป็นอารมณ์หงุดหงิดได้
 2. ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ลดลงอย่างมาก รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า หรือรู้สึกผิดอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินควร
 3. น้ำหนักลดลง หรือเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หรือเบื่ออาหาร หรือเจริญอาหาร จนผิดไปจากปกติ
 4. นอนไม่หลับ หรือนอนหลับมากเกินไป
 5. กระสับกระส่าย หรือเชื่องช้าลงจากปกติ
 6. อ่อนเพลีย หรือรู้สึกไร้เรี่ยวแรง
 7. สมาธิ หรือความสามารถในการคิดพิจารณาลดลง หรือตัดสินใจอะไรไม่ได้
 8. คิดถึงเรื่องการตายอยู่เรื่อย ๆ โดยไม่ได้มีการวางแผนที่แน่นอน หรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือมีแผนในการฆ่าตัวตายไว้แน่นอน
แค่เครียด หรือเป็น “ไบโพลาร์”
แค่เครียด หรือเป็น “ไบโพลาร์” 8 สัญญาณเตือน โรคอารมณ์ 2 ขั้ว

สาเหตุของโรคไบโพลาร์

สาเหตุของโรคไบโพลาร์นั้นมีได้หลายสาเหตุ โดยปัจจุบันเชื่อว่า สามารถแบ่งออกได้เป็น

 • ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ความผิดปกติของสารสื่อประสาท ความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง ความผิดปกติของระบบฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย ความผิดปกติของการทำงานในส่วนต่างๆ ของสมอง ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ และการตอบสนองต่อความเครียด ความกลัว หรือความตื่นเต้น
 • ปัจจัยทางจิตสังคม เช่น ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับความเครียด หรือปัญหาต่างๆ ภายในชีวิตได้ แม้ว่าปัจจัยทางสังคมจะไม่ใช่สาเหตุของโรค แต่ก็สามารถเป็นตัวกระตุ้น ที่ทำให้โรคแสดงอาการออกมาได้
 • ปัจจัยทางพันธุกรรม มีการศึกษาพบว่า จะพบโรคนี้ได้บ่อยขึ้น ในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเป็นไบโพลาร์อยู่ โดยเฉพาะในญาติที่มีความใกล้ชิดเชื่อมโยงทางสายเลือด
 • ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ได้รับแรงกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก ที่กระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจ เช่น ความผิดหวัง เสียใจอย่างรุนแรงหรือฉับพลัน การเจ็บป่วยทางกาย ปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด ความเครียดจากการเรียนและการทำงาน เป็นต้น
แค่เครียด หรือเป็น “ไบโพลาร์”
แค่เครียด หรือเป็น “ไบโพลาร์” 8 สัญญาณเตือน โรคอารมณ์ 2 ขั้ว

การรักษาโรคไบโพลาร์

หากคุณสงสัยว่า ตนเองหรือคนใกล้ตัวอาจเป็นไบโพลาร์ ก็ควรไปพบจิตแพทย์ โดยจะมีการตรวจร่างกาย รวมถึงตรวจเลือด หรือปัสสาวะ เพื่อหาสาเหตุของอาการที่ทำให้เกิดภาวะอารมณ์ไม่มั่นคง จากนั้น จิตแพทย์จะใช้ชุดคำถาม เพื่อทดสอบว่าเป็นโรคไบโพลาร์หรือไม่ และเตรียมการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

แค่เครียด หรือเป็น “ไบโพลาร์”
แค่เครียด หรือเป็น “ไบโพลาร์” 8 สัญญาณเตือน โรคอารมณ์ 2 ขั้ว

เมื่อวินิจฉัยแล้วว่า ป่วยเป็นไบโพลาร์จริง ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตามระดับความรุนแรง และลักษณะของอาการ โดยในเบื้องต้น แพทย์จะจ่ายยาเพื่อปรับสมดุลของสารสื่อประสาท ที่เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์แปรปรวนก่อน นอกจากนี้ ผู้ป่วยไบโพลาร์จะต้องเข้ารับกระบวนการบำบัดจากจิตแพทย์อย่างต่อเนื่อง และใช้ยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่หยุดยาเองจนกว่าแพทย์จะสั่งให้หยุดใช้ เพื่อปรับสารสื่อประสาทในสมอง ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

การป้องกันโรคไบโพลาร์

แม้จะยังไม่มีวิธีที่แน่นอน ที่จะช่วยป้องกันโรคไบโพลาร์ได้ แต่ก็มีวิธีที่ช่วยป้องกัน ไม่ให้อาการรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ นั่นก็คือ

 • การเข้ารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ และกินยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อให้สภาวะอารมณ์คงที่ และป้องกันการเกิดอารมณ์แปรปรวน
 • ไม่หยุดรักษา หรือเลิกกินยากลางคัน เพราะคิดว่าอาการดีขึ้นแล้ว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมาเป็นได้อีก หรืออาการแย่ลงกว่าเดิม
 • ระมัดระวังเรื่องการใช้ยา เพราะจะส่งผลกระทบต่อสารเคมีในสมอง ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์
 • สังเกตอาการที่เป็นสัญญาณสำคัญของโรค หรืออาการแทรกซ้อนต่างๆ แล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา

ขอขอบคุณข้อมูล 

deedayfashion

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปปลีก-ส่ง ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นทุกชนิด เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นประตูน้ำ แพลตทินั้ม โบเบ้ สินค้าแฟชั่นอัพเดททุกวัน สินค้ามีให้เลือกมากมายอาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระโปรงแฟชั่น กางเกงแฟชั่น รวมถึงแฟชั่นคนทำงานก็มีให้ท่านเลือกอย่างจุใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.