fbpx

น้ำสะอาดแค่ 1 แก้ว กรวดให้เทวดาประจำตัว ให้ชีวิตชุ่มเย็น (พร้อมคำกล่าว)

น้ำสะอาดแค่ 1 แก้ว กรวดให้เทวดาประจำตัว ให้ชีวิตชุ่มเย็น (พร้อมคำกล่าว) การเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทาน การใส่บาตรในตอนเช้า เป็นสิ่งหนึ่ งที่หลายๆท่านพึงปฏิบัติทำกันมานาน เป็นวิธีการทำความดี การสะสมบุญบารมีให้กับตัวเราเอง ซึ่งในวันนี้เราได้นำบทสวด สำหรับการกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาประจำตนเอง เชื่อว่าหลายๆคนจะยังคงไม่เคยได้ทำให้ทุกท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด จากนั้นนำจรดระหว่างคิ้วจากนั้นให้ตั้งใจ ตั้งสมาธิ กล่าวคำอธิษฐานจิตดังด้านล่างนี้

Read more

ขั้นตอนการกรวดน้ำที่ถูกต้อง เพื่อนให้ได้กุศลสูงสุด ให้บุญนั้นสำเร็จครบถ้วน

ขั้นตอนการกรวดน้ำที่ถูกต้อง เพื่อนให้ได้กุศลสูงสุด ให้บุญนั้นสำเร็จครบถ้วน การกรวดน้ำ คือ การอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติกันในเวลาทำบุญเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น บวชนาค ทำบุญวันเกิด และงานศพ หรือหลังทำบุญตักบาตรที่เรียกว่า กรวดน้ำ คือการนำน้ำมาหลั่งรินให้ตกลงดินหรือภาชนะที่รองรับ โดยเริ่มต้น กรวดน้ำ ตอนที่พระขึ้นบทสวดมนต์ “ยถา วรีวหา”

Read more