fbpx

ความห่วงใยมากไป อาจเป็นการก้าวก่ายชีวิตโดยไม่รู้ตัว

ความห่วงใยมากไป อาจเป็นการก้าวก่ายชีวิตโดยไม่รู้ตัว ความหวังดีที่อีกฝ่ายไม่ต้องการ ก็เท่ากับส่วนเกิน หวังดีแล้วไม่ได้ดี หวังดีแต่เขาไม่เห็นค่า อุตส่าห์หวังดีทำไมถึงโกรธหวังดีก็หาว่าหนูแส่ไม่เข้าเรื่อง คำพูดน้อยใจหรือเสียใจประมาณนี้ เป็นสิ่งที่ผมพบได้บ่อยมาก ซึ่งสร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ที่หวังดีไม่มากก็น้อย แต่เมื่อฟังรายละเอียด ของเหตุการณ์แล้วพบว่าความหวังดีที่เป็นส่วนเกินที่พบได้บ่อยนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ 1.หวังดีแต่ผลร้ า ยต้องบอกก่อนว่ากรณีนี้ไม่ได้ พูดถึงการ หวังดีประสงค์

Read more