fbpx

รีบเลย!!! ขอขมาเจ้าที่ในบ้าน เปิดทางโชคลาภเข้าบ้าน

รีบเลย!!! ขอขมาเจ้าที่ในบ้าน เปิดทางโชคลาภเข้าบ้าน อยากโชคดี อยากเปิดทางสว่าง ชีวิตราบรื่น แนะนำให้ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับศาลพระภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรักษา การไหว้ดังกล่าวจึงเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดังนั้น เราจึงควรไหว้ทุก 3-6 เดือนต่อครั้ง (เป็นอย่างน้อย) เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป โดยสามารถไหว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไหว้ดังนี้

Read more