fbpx

เรื่องเล่าสอนชีวิตคู่ ยิ่งอายุมากยิ่งต้องเข้าใจ

เรื่องเล่าสอนชีวิตคู่ ยิ่งอายุมากยิ่งต้องเข้าใจ เรื่องนี้สอนใจได้ดีมาก คนเป็นสามี ภรรยาควรอ่านไว้ ภรรยา “พี่คะ ร่างกายฉันรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกิน ” สามี “คุณทำงานบ้านมากไปหรือป่าว คงแค่ปวดเมื่อยนะ ” วันถัดมา ภรรยา “ พี่ค่ะ ฉันรู้สึกวิงเวียนศรีษะ เหมือนจะเป็นลม ”

Read more

เรื่องเล่าสอนชีวิตคู่ ยิ่งอายุมากยิ่งต้องเข้าใจ

เรื่องเล่าสอนชีวิตคู่ ยิ่งอายุมากยิ่งต้องเข้าใจ เรื่องนี้สอนใจได้ดีมาก คนเป็นสามี ภรรยาควรอ่านไว้ภรรยา “ พี่คะ ร่างกายฉันรู้สึกเจ็บปวด เหลือเกิน ” สามี “ คุณทำงานบ้านมากไปหรือป่าว คงแค่ปวดเมื่อยน่ะ วันถัดมา ภรรยา “ พี่ค่ะ ฉันรู้สึกวิงเวียนศรีษะ เหมือนจะเป็นลม

Read more

คู่ชีวิตที่ดีต้องยอบรับกันและกัน ไม่ใช่ยอมทนแล้วเก็บเป็นปมในใจ

คู่ชีวิตที่ดีต้องยอบรับกันและกัน ไม่ใช่ยอมทนแล้วเก็บเป็นปมในใจ ต้องเข้าใจ ไม่ใช่ตามใจ ต้องประคับประคอง ไม่ใช่ครอบครอง ต้องถามไถ่ ไม่ใช่ซักถาม ต้องแบ่งปัน ไม่ใช่กีดกัน ต้องจำได้ ไม่ใช่ ฝืนจำ ต้องออกจากใจ ไม่ใช่ออกคำสั่ง ต้องเรียกหา ไม่ใช่เรียกร้อง กว่าจะมาพบกันได้ ไม่ง่ายเลย กว่าจะตกลงปลงใจ

Read more