fbpx

“ตอบได้กระจ่าง” ทำไมคนทำดีไม่ได้ดี แต่คนไม่ดีกลับได้ดี

“ตอบได้กระจ่าง” ทำไมคนทำดีไม่ได้ดี แต่คนไม่ดีกลับได้ดี ถาม: คนทำบาป ทำผิดกฎหมาย ทำไมรวย ทำไมมีความสุข แต่คนทำดี กลับตกอับ เป็นทุกข์ และไม่มีความสุข ตอบ: คำถามประมาณนี้หรือคล้าย ๆ แบบนี้ ผู้คนมักถามกันมาก หรืออาจจะเกือบทุกคนก็ว่าได้ที่อย่ างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเคยตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเอง ว่าตัวเองทำดีแล้ว

Read more