fbpx

น้ำสะอาดแค่ 1 แก้ว กรวดให้เทวดาประจำตัว ให้ชีวิตชุ่มเย็น (พร้อมคำกล่าว)

น้ำสะอาดแค่ 1 แก้ว กรวดให้เทวดาประจำตัว ให้ชีวิตชุ่มเย็น (พร้อมคำกล่าว) การเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทาน การใส่บาตรในตอนเช้า เป็นสิ่งหนึ่ งที่หลายๆท่านพึงปฏิบัติทำกันมานาน เป็นวิธีการทำความดี การสะสมบุญบารมีให้กับตัวเราเอง ซึ่งในวันนี้เราได้นำบทสวด สำหรับการกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาประจำตนเอง เชื่อว่าหลายๆคนจะยังคงไม่เคยได้ทำให้ทุกท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด จากนั้นนำจรดระหว่างคิ้วจากนั้นให้ตั้งใจ ตั้งสมาธิ กล่าวคำอธิษฐานจิตดังด้านล่างนี้

Read more

ทำแล้วชีวิตจะดี16 วิธีเพิ่มบุญ

ทำแล้วชีวิตจะดี16 วิธีเพิ่มบุญ บุญ ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ความดี ความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจ เรียกอีกอย่างว่ากุศล ในพระไตรปิฎกมักใช้คำว่า ปุญญ ตรงกันข้ามกำบคำว่า บาป แต่ในคัมภียร์ชั้นหลังมักใช้คำว่า บาป มากกว่ากัน ในอรรถกถา กล่าวถึงเผื่อแผ่บุญไว้ว่าสามารถให้แก่ผู้อื่นได้โดยไม่มีประมาณ เปรียบได้กับการจุดเทียนส่งต่อไปเรื่อยๆ คือผู้จุดก็มีความสว่างอยู่ตามเดิม และความสว่างยังเพิ่มไปอีกกว้างขวางได้

Read more

ศีลไม่เท่ากัน มันไปด้วยกันไม่ได้หรอก

ศีลไม่เท่ากัน มันไปด้วยกันไม่ได้หรอก คบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้น เพราะผึ้งก็ไม่เคยชวนแมลงวันไปตอมอะไรเหม็นๆแมลงวันก็ไม่เคยไปกินน้ำหวานในดอกไม้กับผึ้งถ้าคุณอยู่กับ “คนใจกว้าง” คุณจะมี “สังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น”ถ้าคุณอยู่กับ “นักปราชญ์” คุณจะมี “ความรู้มากยิ่งขึ้น” ถ้าคุณอยู่กับ “คนบุญ” คุณจะเกิด “จิตเมตตามากยิ่งขึ้น” ถ้าคุณอยู่กับ “คนกล้าหาญ” คุณจะ “แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น” ถ้าคุณอยู่กับ

Read more

เมื่อคุณต้องเจอกับคน “เนรคุณ” ขอให้บทความนี้เป็นทางออกให้

เมื่อคุณต้องเจอกับคน “เนรคุณ” ขอให้บทความนี้เป็นทางออกให้ ถ้าจะทำอะไรให้ใครท่องไว้เลยครับ “อย่าหวังผลตอบแทน” แล้วจะมีความสุขกับการให้ไม่ว่าจะให้ไปในวงกว้างหรือให้เฉพาะบุคคลเพราะคุณจำเป็นต้องให้อะไรดีๆกับใครสักร้อยคนถึงจะมีหนึ่งคนที่เขาจำคุณได้ว่าเคยมีบุญคุณกับเขาและอาจต้องให้เป็นพันหรือหลายพันคนถึงจะมีสักคนที่อย ากตอบแทนบุญคุณคุณอย่างเหลือเกินธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้ ถ้าทำดีกับคนๆเดียวพึงหวังว่าเราจะทำบุญแบบให้เปล่าและอาจคาดหวังไว้แบบเผื่อใจด้วยว่าคนที่เราดีด้วยวันหนึ่งอาจสนองคุณด้วยการทำร้ายเราและนั่นอาจเป็นเพราะเราเคยทำเช่นนั้นมาก่อนโดยไม่รู้ตัวและจำไม่ได้แล้วตั้งแต่อดีตกาลนานไหน กรรมที่ลืมบุญคุณคนก็จะทำให้เป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นใจช่วยเหลือในยามลำบากแต่หากถึงขั้นเนรคุณได้นี่จะต้องโดนโทษหนักทำอะไรต่อให้เจริญแค่ไหนก็จะกลับตกต่ำอย่างไม่คาดฝัน ธรรมชาติพิเศษของการใช้หนี้บุญคุณมีอยู่ประการหนึ่งคือยิ่งหนี้สูงแล้วคุณใช้คืนอย่างสมน้ำสมเนื้อคุณจะได้คะแนนบวกมหาศาลน้ำหนักของกรรมดีที่คุณทำกับพ่อแม่จะให้ผลชัดเป็นความไม่ตกต่ำแม้ชาติปัจจุบันถูกกรรมเก่าร้ายๆเล่นงานก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่อนหนักให้เป็นเบาตามสมควร การอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณให้อยู่สุขสบายจะเป็นตัวตั้งเป็นหลักประกันว่าทั้งชาตินี้และชาติหน้าจะเจริญรุ่งเรือง ในการทำมาหากินยิ่งๆขึ้นไปกับทั้งเป็นผู้ได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ถูกแย่งชิงหรือมีเหตุให้เสียมรดกไปอย่างไม่สมควร นี่เป็นหลักการสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนเป็นทายาทแห่งกรรมของตนทุกคนจะเป็นผู้รับมรดกที่ตนสร้างทำไว้อย่างเป็นรูปธรรม ถาม – ทำไมคนบางคน “ทำคุณคนไม่ขึ้นแล้วเจอแต่มิตรท่ีไม่ค่อยจริงใจและโดนหักหลังบ่อยคะ ตอบ ถ้าดวงจะเป็นคนทำดีไม่ขึ้นจริงก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นการทำดีไม่ขึ้น ทำคุณบูชาโทษ

Read more

วิธีอยู่กับคน “เห็นแก่ตัว” รู้ไว้จะได้รับมือได้

วิธีอยู่กับคน “เห็นแก่ตัว” รู้ไว้จะได้รับมือได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พูดง่ายๆ ท่านให้มองว่า ถ้าคนเห็นแก่ตัวมีคนหนึ่งอยู่แล้ว ก็อย่าไปเพิ่มคนเห็นแก่ตัวขึ้นมาอีกคนเลย ขอให้เอาความไม่เห็นแก่ตัวไปปราบคนเห็นแก่ตัวกันเถอะแต่ฟังเช่นนี้ ความคิดแรกที่จะผ่านเข้ามาในหัวของคนทั่วไป คือ เรื่องอะไร ทำดีกับคนชั่ว มันก็ยิ่งได้ใจ ทำชั่วหนักเข้าไปใหญ่น่ะสิ ไม่มีทางสร้างสำนึกในคนไร้สำนึกหรอก ที่ถูกต้องมองว่าทำอย่างไรจะแก้เผ็ดให้รู้สำนึก และเอาชนะคนเลวด้วยการสั่งสอนให้หลาบจำ

Read more

3 ทานบุญ พลิกชีวิตให้ดีขึ้น ผู้ใดมี ผู้นั้นคือผู้ประเสริฐโดยแท้

3 ทานบุญ พลิกชีวิตให้ดีขึ้น ผู้ใดมี ผู้นั้นคือผู้ประเสริฐโดยแท้ 1. วัตถุทาน ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่เดือดร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์จะให้อาหารสัตว์ที่บ้าน จะหยอดตู้บริจาคหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน ถือว่าเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งสิ้น 2. ธรรมทาน หมายความถึง การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆการทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

Read more

เหตุใด..คนหาปลาได้ขึ้นสวรรค์ คนเข้าวัดฟังธรรมได้ไปนรก

เหตุใด..คนหาปลาได้ขึ้นสวรรค์ คนเข้าวัดฟังธรรมได้ไปนรก เจ้าสวดมนต์ แต่ยังนินทา เจ้าทำทาน แต่ยังเอาเปรียบ เจ้ามีความรู้ แต่ชอบดูถูกคน เจ้าตัวสะอาด แต่ใจสกปรกเจ้าอยากได้มิตรแท้ แต่เจ้ากลับเป็นมิตรเทียม เจ้าบอกทำกุศล แต่หมายเอาชื่อเสียง เจ้ามีทุกสิ่ง แต่ไม่คิดแบ่งปัน เจ้าดูแลคนอื่น แต่ละเลยพ่อแม่ เจ้าหาตัวเองไม่เจอ แต่ กรรมหาเจ้าเจอทำไมคนตกปลาขึ้นสวรรค์

Read more

ทำดีได้ แต่อย่าเด่น เพราะจะเป็นภัย

ทำดีได้ แต่อย่าเด่น เพราะจะเป็นภัย 1.โลกนี้ ไม่มีใครโง่ มีแต่คนที่คิดว่าตัวเองแน่ คิดว่าตัวเองเจ๋งอย่าคิดว่าตัวเองดีเลิศกว่าใครๆ หากคุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้อย กว่าอย่าลืมว่าที่เด่นกว่าคุณก็มีเยอะแยะ เพลาๆ ลมลงบ้างนะ อย่าเบ่งให้มันมากนัก 2.อายุปานนี้ ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า อย่าแข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้าแต่จงแข่งกันที่ความดี อย่าเปรียบกันที่ความมั่งมี สุขภาพต่างหากที่ต้องใส่ใจ อย่าแก่งแย่งยศฐาอำนาจ เวทีนี้มีขึ้นมีลง หากมีความสามารถก็แสดงออกเมื่อถึงเวลา

Read more

“ตอบได้กระจ่าง” ทำไมคนทำดีไม่ได้ดี แต่คนไม่ดีกลับได้ดี

“ตอบได้กระจ่าง” ทำไมคนทำดีไม่ได้ดี แต่คนไม่ดีกลับได้ดี ถาม: คนทำบาป ทำผิดกฎหมาย ทำไมรวย ทำไมมีความสุข แต่คนทำดี กลับตกอับ เป็นทุกข์ และไม่มีความสุข ตอบ: คำถามประมาณนี้หรือคล้าย ๆ แบบนี้ ผู้คนมักถามกันมาก หรืออาจจะเกือบทุกคนก็ว่าได้ที่อย่ างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเคยตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเอง ว่าตัวเองทำดีแล้ว

Read more

หมั่นทำความดีเข้าไว้ ไปอยุ่ที่ไหนก็จะมีแต่คนรัก

หมั่นทำความดีเข้าไว้ ไปอยุ่ที่ไหนก็จะมีแต่คนรัก การเอาใจเรา ไปจดจ่อกับคนไม่ดีที่เขากระทำแต่ความชั่ วอยู่เป็นนิจมันมักจะสร้างความเศร้าหมองให้กับชีวิตได้ไม่น้อยเลย คอยแต่คิดตอนไหน เวรกรรมจะส่งผล ตอนไหนผลกรรมจะสนองคนเลวเหล่านั้นไม่มีใครเป็นผู้ชี้ชะตากรรมใครได้หรอก แม้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ยังให้ละให้วางสิ่งต่างๆให้ปล่อย ให้ละการยึดติด อย่าไปใส่ใจคนกระทำชั่วเหล่านั้นเพราะไม่รู้ว่าเวรกรรมจะตามเอาคืนเขาเมื่อไหร่ ถ้าเขากลับตัวกลับใจเร็ว หมั่นสั่งสมบุญมากเวรกรรมอาจตามไม่ทัน ผลบุญนั้นจะช่วยไม่ให้กรรมตามทันได้แต่หากวันใดที่บุญไม่พอ ไม่ต่อไม่เติม เมื่อนั้นแหละชีวิตต้องเจอวิบากกรรมที่เคยสร้างไว้แต่ก่อนเขาเลวอย่ าไปสนใจความเลวของเขาเราจงเป็นคนดีเพราะให้ผลกับชีวิตเรา วินาทีนี้ที่คิดได้คนดีมันมักจะดีต่อตัวเองทั้งนั้นใครว่าทำดีไม่เห็นดี ทำชั่

Read more