fbpx

การกรวดน้ำถูกวิธี ได้อานิสงส์แรงมาก ใครที่ชอบทำบุญต้องรู้ไว้เลย

การกรวดน้ำถูกวิธี ได้อานิสงส์แรงมาก ใครที่ชอบทำบุญต้องรู้ไว้เลย “การกรวดน้ำ” เป็นพิธีกรรมหนึ่งในการอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการหลั่งน้ำ ซึ่งชาวพุทธนิยมปฏิบัติหลังจากทำบุญในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีมงคล หรืออวมงคล เช่น งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานแต่งงาน หรืองานศ พลักษณะของกรวดน้ำ โดยทั่วไป คือการนำน้ำสะอาดใส่ในภาชนะอย่างแก้ว ขวด หรือคนโทเล็กๆจากนั้นเทลงในภาชนะที่รองรับอีกที การกรวดน้ำนั้น เขาบอกว่าสามารถทำได้

Read more

ถวายน้ำ 1 แก้ว ได้อานิสงส์แรงมากพอกับการสร้างวิหาร

ถวายน้ำ 1 แก้ว ได้อานิสงส์แรงมากพอกับการสร้างวิหาร การทำบุญในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดไหว้พระทำบุญ การใส่บาตรในตอนเช้า การถวายสังฆทาน การช่วยเหลือผู่ที่ยากไร้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีๆในการสร้างบุญ สร้างคุณความดีที่ติดกับตัวของเราไปตลอด ถวายน้ำแค่ 1 แก้ว แต่ทำไมบุญมากกว่าสร้างวิหารหลายเรื่องของการสร้างบุญที่อาจจะยังสับสนกันการสร้างบุญที่เกิดอานิสงส์มากนั้นไม่ใช่การใช้เงินมากแต่ด้วยอะไร ยายคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่ก็ไม่เดือดร้อนอนาทรใจ เพราะจิตนั้นอิ่ม จิตนั้นปิติทุกวัน ด้วยการถวายน้ำสะอาดบริสุทธิ์หน้าองค์พระปฏิมาทุกวัน

Read more

3 ทาน ประทานชีวิตใหม่ ให้เห็นผลทันตา สร้างผลบุญใหญ่ให้ชีวิต

3 ทาน ประทานชีวิตใหม่ ให้เห็นผลทันตา สร้างผลบุญใหญ่ให้ชีวิต ชีวิตของตัวเรานั้นจะพบเจอแสงสว่างพบเจอเส้นทางที่ดีขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่การทำทาน 3 อย่างนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะเสริมสร้างผลบุญและ เป็นการสร้างปาฏิหาริย์สิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตของเรา ในเรื่องของอาชีพการงาน การเงิน ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจะเป็นการพลิกชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปในวันนี้และวันข้างหน้า 1 วัตถุทาน การให้วัตถุทานนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเอาที่ตัวเองไม่เดือดร้อน เพราะการให้น้อยหรือให้มากผลบุญที่เราได้นั้นจะได้รับเท่ากันการรินน้ำสักแก้วให้กับผู้อื่นด้วยความตั้งใจและการมีจิตใจที่บริสุทธิ์ การให้อาหารสัตว์ การมอบสิ่งของต่างๆให้กับผู้อื่นด้วยความจริงใจที่ไม่ใช่แค่เป็นการสร้างภาพ สิ่งเหล่านี้ นั่นคือ

Read more

หมั่นทำ 3 ทาน ชีวิตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น

หมั่นทำ 3 ทาน ชีวิตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น ธรรมทาน นั่นก็คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆจะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือส วดมนต์ทุกวัน เพราะการส วดมนต์ทุกครั้งนอกจากสร้างกุศลให้เราเองแล้ว ทุกครั้งที่ส วดจะมีพรหมเทพเทวา ดวงจิตวิญญาณ ที่อยู่บริเวณนั้นๆ มา ร่วมฟังธรรมฟังคำสรรเสริญที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วย

Read more

บุญที่ไม่ได้ใช้เงิน หมั่นทำทุกวันชีวิตจะดี

บุญที่ไม่ได้ใช้เงิน หมั่นทำทุกวันชีวิตจะดี ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลยวันนี้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญมากชีวิตดีมาก ในยามที่เราลำบากเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตยังเป็นกุศล อยากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำกรรมดี ที่สร้างหนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญาพบทางสว่าง และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ

Read more

3 ทานบุญ พลิกชีวิตให้ดีขึ้น ผู้ใดมี ผู้นั้นคือผู้ประเสริฐโดยแท้

3 ทานบุญ พลิกชีวิตให้ดีขึ้น ผู้ใดมี ผู้นั้นคือผู้ประเสริฐโดยแท้ 1. วัตถุทาน ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่เดือดร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์จะให้อาหารสัตว์ที่บ้าน จะหยอดตู้บริจาคหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน ถือว่าเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งสิ้น 2. ธรรมทาน หมายความถึง การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆการทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

Read more

8 วิธีทำบุญทำทานง่าย ได้กุศลมหาศาลโดยไม่ต้องไปวัด

8 วิธีทำบุญทำทานง่าย ได้กุศลมหาศาลโดยไม่ต้องไปวัด 1 รักษาศีล การรักษาศีลได้ ก็นับว่าเป็นการได้ทำบุญแล้วค่ะ ดังนั้น พยายามหมั่นรักษาศีลกันให้ได้นะคะ หากศีล 8 ยากไป อย่างน้อยก็ขอให้รักษาศีล 5 ให้ได้เป็นประจำ ด้วยอานิสงส์เหล่านี้จะส่งผลดีกับตัวเราและทำให้เราได้รับบุญกุศลด้วยค่ะ 2 คิดดี ทำดีอยู่เสมอ พยายามคิดแต่สิ่งดี

Read more

5 ทาน ที่ไม่ใช้เงินสักบาท แต่ได้ผลบุญมหาศาล

5 ทาน ที่ไม่ใช้เงินสักบาท แต่ได้ผลบุญมหาศาล ทานที่ไม่ใช้เงิน กลับได้บุญมาก ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ เมื่อเราลำบาก งานที่ทำตรงหน้ามีแต่ปัญหาแต่จิตเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญา เกิดสมาธิและอานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลถึงแม้ไม่มี ทรัพย์สิน เงินทอง แต่สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้เสมอ ด้วยทาน

Read more