fbpx

เทวดาส่วนตัวทุกคนมี บูชาถูกวิธีชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง

เทวดาส่วนตัวทุกคนมี บูชาถูกวิธีชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง แนะนำภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และ นำจรด ระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้นะคะ นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ

Read more

เทวดาส่วนตัวทุกคนมี บูชาวิธีนี้ชีวิต เจริญรุ่งเรือง

เทวดาส่วนตัวทุกคนมี บูชาวิธีนี้ชีวิต เจริญรุ่งเรือง แนะนำภายหลังทำบุญเช่น ตักบาตร ถวายสังฆทานเป็นต้น ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวดและนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้นะคะ นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

Read more

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา การบูชาเทวดาก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่เราต้องทำการ “ปฏิบัติบูชา” ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มาก ๆ ภายหลังการทำบุญใด ๆ แล้วก็ต้องทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านด้วยประโยคอุทิศบุญที่ว่า “อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา” ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

Read more