fbpx

หากชีวิตเริ่มตกต่ำถึงทางตัน เพียงอธิษฐานก่อนนอน แค่ 5 นาที เห็นผล

หากชีวิตเริ่มตกต่ำถึงทางตัน เพียงอธิษฐานก่อนนอน แค่ 5 นาที เห็นผล ใครเคยได้ฟังธรรมแล้วได้ยินว่าก่อนที่จะนอนพระพุทธเจ้า เคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับโดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอนประมาณว่าขณะที่หลับขออย่าให้อกุศลทั้งหลายกามทั้งหลาย ไหลไปตามการหลับของข้าพเจ้าวันนี้เราขอนำเสนอวิธีการอธิษฐานก่อนนอนขอให้ท่านสละเวลาแค่วันละ 5 นาที สวดก่อนนอนเพื่อเป็นศิริมงคลและช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรร มตัวเองการอธิษฐานก่อนนอนอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ นะโม 3 จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม

Read more

เข้าวัดทำบุญร้อยครั้ง ก็ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

เข้าวัดทำบุญร้อยครั้ง ก็ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว หลายคนมักเข้าใจว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล บริจาคให้กับวัดมากมาย การตักบาตร ถวายสังฆทาน จะได้บุญซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียวทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยพรศักดิ์สิทธิ์ที่ประประเสริฐคือพรที่กล่าวออกจากปากบิดามารดา ฉะนั้นหากอยากทำบุญอยากได้บุญอยากขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าพรใด บางคนทำบุญมากมาย ทั้งบริจาคเงินให้วัดเป็นเงินหลายหมื่นหลายแสน

Read more

เหตุใด..คนหาปลาได้ขึ้นสวรรค์ คนเข้าวัดฟังธรรมได้ไปนรก

เหตุใด..คนหาปลาได้ขึ้นสวรรค์ คนเข้าวัดฟังธรรมได้ไปนรก เจ้าสวดมนต์ แต่ยังนินทา เจ้าทำทาน แต่ยังเอาเปรียบ เจ้ามีความรู้ แต่ชอบดูถูกคน เจ้าตัวสะอาด แต่ใจสกปรกเจ้าอยากได้มิตรแท้ แต่เจ้ากลับเป็นมิตรเทียม เจ้าบอกทำกุศล แต่หมายเอาชื่อเสียง เจ้ามีทุกสิ่ง แต่ไม่คิดแบ่งปัน เจ้าดูแลคนอื่น แต่ละเลยพ่อแม่ เจ้าหาตัวเองไม่เจอ แต่ กรรมหาเจ้าเจอทำไมคนตกปลาขึ้นสวรรค์

Read more