fbpx

การรับมือกับชีวิตที่ผิดหวังบ่อยๆ ไม่ได้ดั่งใจหวัง

การรับมือกับชีวิตที่ผิดหวังบ่อยๆ ไม่ได้ดั่งใจหวัง พระไพศาล วิสาโล ได้เปิดตัวหนังสือชื่อฉลาดทำใจ เมื่อเดือนที่ผ่านมา พร้อมท่านยังได้ให้ข้อคิดดีในการดำเนินชีวิต ซึ่งเนื้อหาเป็นประโยชน์สามารถมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง ท่านได้กล่าวไว้ว่าชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหมั่นทำความดี ที่เรียกว่าการทำบุญในรูปแบบต่างๆ เมื่อฉลาดที่จะทำบุญแล้วก็ต้องฉลาดที่จะทำใจด้วย เพราะบ่อยครั้งในชีวิตมนุษย์จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดฝันหรือไม่เป็นดังใจหวัง คนเรามีความทุกข์ด้วยเรื่องต่างๆ มากมาย แต่ละคนก็มีสาเหตุแตกต่างกันไป แต่เมื่อมองในภาพรวมแล้ว มักหนีไม่พ้นเหตุ ร้ายหรือความไม่สมหวังใน 4

Read more