fbpx

การกรวดน้ำถูกวิธี ได้อานิสงส์แรงมาก ใครที่ชอบทำบุญต้องรู้ไว้เลย

การกรวดน้ำถูกวิธี ได้อานิสงส์แรงมาก ใครที่ชอบทำบุญต้องรู้ไว้เลย “การกรวดน้ำ” เป็นพิธีกรรมหนึ่งในการอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการหลั่งน้ำ ซึ่งชาวพุทธนิยมปฏิบัติหลังจากทำบุญในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีมงคล หรืออวมงคล เช่น งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานแต่งงาน หรืองานศ พลักษณะของกรวดน้ำ โดยทั่วไป คือการนำน้ำสะอาดใส่ในภาชนะอย่างแก้ว ขวด หรือคนโทเล็กๆจากนั้นเทลงในภาชนะที่รองรับอีกที การกรวดน้ำนั้น เขาบอกว่าสามารถทำได้

Read more

หากชีวิตเริ่มตกต่ำถึงทางตัน เพียงอธิษฐานก่อนนอน แค่ 5 นาที เห็นผล

หากชีวิตเริ่มตกต่ำถึงทางตัน เพียงอธิษฐานก่อนนอน แค่ 5 นาที เห็นผล ใครเคยได้ฟังธรรมแล้วได้ยินว่าก่อนที่จะนอนพระพุทธเจ้า เคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับโดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอนประมาณว่าขณะที่หลับขออย่าให้อกุศลทั้งหลายกามทั้งหลาย ไหลไปตามการหลับของข้าพเจ้าวันนี้เราขอนำเสนอวิธีการอธิษฐานก่อนนอนขอให้ท่านสละเวลาแค่วันละ 5 นาที สวดก่อนนอนเพื่อเป็นศิริมงคลและช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรร มตัวเองการอธิษฐานก่อนนอนอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ นะโม 3 จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม

Read more

ชีวิตใครที่กำลังตกต่ำ ให้อธิษฐานก่อนนอน 5 นาที ระลึกถึงแต่สิ่งดีๆ

ชีวิตใครที่กำลังตกต่ำ ให้อธิษฐานก่อนนอน 5 นาที ระลึกถึงแต่สิ่งดีๆ ใครเคยได้ฟังธรรมแล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอน พระพุทธเจ้าเคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอน ประมาณว่า ขณะที่หลับขออย่าให้อกุศลทั้งหลาย กามทั้งหลายไหลไปตามการหลับของข้าพเจ้า วันนี้เราขอนำเสนอวิธีการอธิษฐานก่อนนอน ขอให้ท่านสละเวลาแค่วันละ 5 นาที สวดก่อนนอน เพื่อเป็นศิริมงคลและช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง การอธิษฐานก่อนนอน อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป

Read more

หากชีวิตเริ่มตกต่ำ ให้อธิษฐานเพียง 5 นาที ให้ชีวิตมีสิริมงคล

หากชีวิตเริ่มตกต่ำ ให้อธิษฐานเพียง 5 นาที ให้ชีวิตมีสิริมงคล หากรู้สึกชีวิตตกต่ำให้อธิษฐานแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคลเห็นผลรับรอง อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ นะโม 3 จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ

Read more