fbpx

คุณดีกับคนอื่น ใช่ว่าคนอื่นจะดีกับคุณ อย่าคาดหวังกับใจคน

คุณดีกับคนอื่น ใช่ว่าคนอื่นจะดีกับคุณ อย่าคาดหวังกับใจคน เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ ที่ทำให้เห็นแง่มุมใหม่ๆ ใช่ว่าเขาคนนั้นจะดีตอบ คำพูดประโยคนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคน คุณควรที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิต เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ แต่ยังมีคนอื่นอีกมากที่มีนิสัยแตกต่างกัน มีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หากเราดีกับใครและหวังว่าเขาจะดีกับเราตอบ นั่นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน อย่าไปคาดหวังอะไรกับใจคน จงเรียนรู้ว่าไว้ นี่แหละใจคน ตื้นลึก ยากที่จะหยั่งถึงคุณต้อง “เปลี่ยนแปลงความคิด” กับสิ่งที่คิดว่า

Read more