fbpx

หากชีวิตเริ่มตกต่ำถึงทางตัน เพียงอธิษฐานก่อนนอน แค่ 5 นาที เห็นผล

หากชีวิตเริ่มตกต่ำถึงทางตัน เพียงอธิษฐานก่อนนอน แค่ 5 นาที เห็นผล ใครเคยได้ฟังธรรมแล้วได้ยินว่าก่อนที่จะนอนพระพุทธเจ้า เคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับโดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอนประมาณว่าขณะที่หลับขออย่าให้อกุศลทั้งหลายกามทั้งหลาย ไหลไปตามการหลับของข้าพเจ้าวันนี้เราขอนำเสนอวิธีการอธิษฐานก่อนนอนขอให้ท่านสละเวลาแค่วันละ 5 นาที สวดก่อนนอนเพื่อเป็นศิริมงคลและช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรร มตัวเองการอธิษฐานก่อนนอนอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ นะโม 3 จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม

Read more