fbpx

จงทำตัวดั่งต้นหญ้าน้อย ต่อให้ถูกเหยียบย่ำ แต่ก็ยังฮึดสู้มีชีวิต่อได้

จงทำตัวดั่งต้นหญ้าน้อย ต่อให้ถูกเหยียบย่ำ แต่ก็ยังฮึดสู้มีชีวิต่อได้ 1 หาใช่บ่อไม่มีน้ำ เป็นเพราะขุด ไม่ลึกพอหาใช่ความสำเร็จเกิดขึ้นช้า เป็นเพราะเลิกราเร็วไปคนล้มเหลวชินกับคำว่า “เป็นไปไม่ได้หรอก” คนสำเร็จเลือกที่จะ “ยืนหยัด” สู้ต่อไปความสำเร็จไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์ แต่เกิดจากการปฏิบัติ 2 ยามใดที่เผชิญ กับอุปสรรค จงทำตัวเหมือนดั่งต้นไม้ใหญ่แม้จะถูกตัด ก็ยังงอกกิ่งก้านขึ้นใหม่ได้และจงทำตัวเหมือนดั่งต้นหญ้าน้อยต่อให้ถูกเหยียบย่ำ แต่ก็ยังฮึดสู้ มีชีวิตอยู่แม้ล้มไม่เป็นท่า

Read more