fbpx

ชีวิตไม่ดี แก้กรรมกี่ที่ก็ไม่ดีขึ้นหรอก บุญ  บาป  ใครก็จับใส่มือเราไมได้

ชีวิตไม่ดี แก้กรรมกี่ที่ก็ไม่ดีขึ้นหรอก บุญ  บาป  ใครก็จับใส่มือเราไมได้ ไม่ต้องแก้ดวงแก้กรรม ให้แก้เพียง “พฤติกรรม” ของเราก็พอ บุญ บาป ใครก็จับใส่มือเราไมได้มีแต่เราเท่านั้นที่เป็นผู้กระทำขึ้นมาเองหากกรรมมีจริง กรรมก็คงเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ  ชีวิตไม่ดีจะแก้กรรมกี่ที่ก็ไม่ดีขึ้นหรอกไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาการ แก้ดวง แก้กรรม ที่ไหน ให้แก้เพียง “พฤติกรรม” ที่เป็นอยู่ของเราก็พอ

Read more