fbpx

ชีวิตใครที่กำลังตกต่ำ ให้อธิษฐานก่อนนอน 5 นาที ระลึกถึงแต่สิ่งดีๆ

ชีวิตใครที่กำลังตกต่ำ ให้อธิษฐานก่อนนอน 5 นาที ระลึกถึงแต่สิ่งดีๆ ใครเคยได้ฟังธรรมแล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอน พระพุทธเจ้าเคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอน ประมาณว่า ขณะที่หลับขออย่าให้อกุศลทั้งหลาย กามทั้งหลายไหลไปตามการหลับของข้าพเจ้า วันนี้เราขอนำเสนอวิธีการอธิษฐานก่อนนอน ขอให้ท่านสละเวลาแค่วันละ 5 นาที สวดก่อนนอน เพื่อเป็นศิริมงคลและช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง การอธิษฐานก่อนนอน อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป

Read more

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขอแล้วสำเร็จ สมดั่งใจหวัง

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขอแล้วสำเร็จ สมดั่งใจหวัง หากกล่าวถึง หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปเก่าองค์หนึ่ง ที่ขุดพบอย่างบังเอิญเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ขึ้น 12 ค่ำ ปีกุน เดือน 12 พ.ศ. 2502 องค์หลวงพ่อเป็นเนื้อดิน ตั้งอยู่บนคันคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวา หันหน้าลงน้ำ ทิศตะวันออก

Read more