fbpx

อย่าใช้ความอดทน แลกกับ “คนหลายใจ”

อย่าใช้ความอดทน แลกกับ “คนหลายใจ” ปัญหาหย่าร้างในวันนี้… การนอกใจ มักเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ บางคนใช้ความอดทน แลกคนหลๅยใจให้กลับมา บ้ๅงตัดปัญหาเจ็บแล้วจบ ดีกว่าคบไประแวงไป และมีอีกมากมายที่ยอมแลกความสุขแบบน้อยนิด โดยเอาทุกข์ทั้งชีวิตเข้ๅไปแลก หลอกตัวเองไปวันๆ ว่า ความดีจะชนะทุกสิ่ง ที่จริงกว่าก็คือ ทำดีได้ดี แต่บางทีอาจไม่ได้หัวใจ อย่ารักเขามากไปจนไม่สนใจความสุขของตัวเอง การนอกใจ

Read more