fbpx

อ่านจบแล้วจำไว้ ดูคนให้ถูกแต่อย่าดูถูกคน

อ่านจบแล้วจำไว้ ดูคนให้ถูกแต่อย่าดูถูกคน โลกนี้มี คนเก่ง มากมาย แต่คนเก่งที่ ไม่มีคุณธรรม ก็มีไม่น้อย เพราะเอาแต่คิดว่า ข้าเก่ง ข้าแน่ ทุกคนต้องยอมรับในความคิดของข้า.. เป็นคนเก่งนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่แค่เก่งมันยังดีไม่พอต้องรู้จักวางตัวด้วย ชีวิตคน บางที ต้องเลี้ยวบ้าง อ้อมบ้าง จะตรงไปข้างหน้าตลอดมันก็ไม่ได้ โบราณว่า

Read more

ในโลกนี้ มีคนเก่งๆตั้งมากมาย แต่เก่งแล้ว มีคุณธรรมด้วยน้อยมาก

ในโลกนี้ มีคนเก่งๆตั้งมากมาย แต่เก่งแล้ว มีคุณธรรมด้วยน้อยมาก โลกนี้มีคนเก่งมากมาย แต่คนที่เก่ง และมีคุณธรรมนั้นมีน้อยเพร าะ เอาแต่คิดว่า ข้าเก่ง ข้าแน่ ทุกคนต้องยอมรับในความคิดของข้า เป็นคนเก่งนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่สมัยนี้แค่เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักวางตัวด้วชีวิตคนบางที ต้องเลี้ยวบ้าง อ้อมบ้าง จะตรงไปข้างหน้าตลอดมันก็ไม่ได้ โบราณว่าขุนเขาตั้งขวางอยู่ขยับขุนเขาไม่ได้ ก็ให้เปลี่ยนเส้นทางเส้นทางไม่เปลี่ยนแปลงตามนักเดินทาง นักเดินทางที่ฉลาดต้องรู้จักเลือกเดินเองน้ำสามารถไหลไปรวมกันจนเป็นมหาสมุทรได้ก็เพราะสามารถหลบหลีกอุปสรรค รู้จักลดเลี้ยว

Read more

ยิ่งสูงเท่าไหร่ ต้องยิ่งรู้จักน้อมน้อมมากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งสูงเท่าไหร่ ต้องยิ่งรู้จักน้อมน้อมมากขึ้นเท่านั้น โลกนี้มี คนเก่ง มากมาย แต่คนเก่งที่ ไม่มีคุณธรรม ก็มีไม่น้อย เพราะเอาแต่คิดว่า ข้าเก่ง  ข้าแน่ ทุกคนต้องยอมรับในความคิดของข้าเป็นคนเก่งนั้น เป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่แค่เก่งมันยังดี ไม่พอต้องรู้จักวางตัวด้วย ชีวิตคน บางที ต้องเลี้ยวบ้าง อ้อมบ้าง จะตรงไปข้างหน้าตลอดมันก็ไม่ได้

Read more

คนเก่งต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ความอวดดีจะทำให้เราไม่ก้าวหน้า

คนเก่งต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ความอวดดีจะทำให้เราไม่ก้าวหน้า เป็นคนเก่ง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่เก่งแล้วต้องรู้จักปฏิบัติตนให้ดี เก่งแล้วอย่าไปหลงทะนงตัวเพราะไม่อย่างนั้น ความเก่งจะกลายเป็นจุด อ่อนในการใช้ชีวิตและทำให้ชีวิตแย่ลงได้ หรือต้องกลายเป็นคนพ่ายแพ้ ได้อย่างตัวอย่างเรื่องราวที่นำมาให้อ่านต่อไปนี้มีเรื่องเล่ามาว่า ในสมัยที่ยังมีการต่อสู้ เพื่อยึดดินแดนกันอยู่มีแม่ทัพที่เชี่ยวชาญในการออกรบ และยังเก่งเรื่องหมากล้อมมากยังไม่เคยมีใครเอาชนะหมากล้อมกับแม่ทัพคนนี้ได้เลยสักคน วันหนึ่ง…แม่ทัพต้องยกทัพเพื่อไปออกรบ และได้เดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งสังเกตเห็นว่ามีบ้านหลังหนึ่ง ติดป้ายเขียนไว้ ตัวหนังสือใหญ่เด่นสง่าเขียนว่า “เล่นหมากล้อมอันดับ 1 ของประเทศ”

Read more