fbpx

คุณดีกับคนอื่น ใช่ว่าคนอื่นจะดีกับคุณ อย่าคาดหวังกับใจคน

คุณดีกับคนอื่น ใช่ว่าคนอื่นจะดีกับคุณ อย่าคาดหวังกับใจคน เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ ที่ทำให้เห็นแง่มุมใหม่ๆ ใช่ว่าเขาคนนั้นจะดีตอบ คำพูดประโยคนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคน คุณควรที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิต เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ แต่ยังมีคนอื่นอีกมากที่มีนิสัยแตกต่างกัน มีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หากเราดีกับใครและหวังว่าเขาจะดีกับเราตอบ นั่นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน อย่าไปคาดหวังอะไรกับใจคน จงเรียนรู้ว่าไว้ นี่แหละใจคน ตื้นลึก ยากที่จะหยั่งถึงคุณต้อง “เปลี่ยนแปลงความคิด” กับสิ่งที่คิดว่า

Read more

ความห่วงใยมากไป อาจเป็นการก้าวก่ายชีวิตโดยไม่รู้ตัว

ความห่วงใยมากไป อาจเป็นการก้าวก่ายชีวิตโดยไม่รู้ตัว ความหวังดีที่อีกฝ่ายไม่ต้องการ ก็เท่ากับส่วนเกิน หวังดีแล้วไม่ได้ดี หวังดีแต่เขาไม่เห็นค่า อุตส่าห์หวังดีทำไมถึงโกรธหวังดีก็หาว่าหนูแส่ไม่เข้าเรื่อง คำพูดน้อยใจหรือเสียใจประมาณนี้ เป็นสิ่งที่ผมพบได้บ่อยมาก ซึ่งสร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ที่หวังดีไม่มากก็น้อย แต่เมื่อฟังรายละเอียด ของเหตุการณ์แล้วพบว่าความหวังดีที่เป็นส่วนเกินที่พบได้บ่อยนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ 1.หวังดีแต่ผลร้ า ยต้องบอกก่อนว่ากรณีนี้ไม่ได้ พูดถึงการ หวังดีประสงค์

Read more