fbpx

วิธีแผ่เมตตา ให้กับคนที่มาคิดไม่ดีกับตัวเรา ทุกอย่างจะดีขึ้นทันตา

วิธีแผ่เมตตา ให้กับคนที่มาคิดไม่ดีกับตัวเรา ทุกอย่างจะดีขึ้นทันตา เมตตา คือ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีไมตรีจิตต่อคนและสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้า จัดเป็นแหล่งเกิดแห่งความสุขอีกอย่างหนึ่งทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นผู้มุ่งเจริญในธรรมพึงหมั่นเจริญอบรมเมตตา ให้เกิดในใจอยู่เสมอ เพราะเมตตา กรุณาเป็นที่อยู่อันประเสริฐของใจ (พรหมวิหารธรรม) วิธีเจริญเมตตาพรหมวิหาร ผู้จะเจริญเมตตา พรหมวิหาร พึงอยู่ในที่สงัด (ถ้าเป็นไปได้) แม้ไม่ได้ที่สงัดก็เจริญเมตตา ได้ แต่อาจทำได้เพียงขณิกสมาธิ(ความสงบชั่วขณะ)

Read more

อย่าทำตัวหมดราคา ด้วยการขอความเมตตา จากคนอื่น

อย่าทำตัวหมดราคา ด้วยการขอความเมตตา จากคนอื่น ความสัมพันธ์ที่เคยคิดว่าร่วมกันสร้างมาอย่ างดิบดี เมื่อมาถึงจุดหนึ่งกลับไม่มีความสุขอีกต่อไป เพราะกลายเป็นเราที่ถูกให้ความสำคัญน้อยลงทุกที เมื่อมาถึงขั้นนี้ก็ถึงเวลานั่งทบทวนตัวเองแล้วว่าจะอยู่ต่อเพื่อรออีกฝ่ายหมดใจ หรือ จบความสัมพันธ์ ก้าวออกไปเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเลิกคิดเข้าข้างตัวเอง ไม่ใช่เรื่องผิด ที่จะมองโลกแง่บวกและคิดเข้าข้างตัวเอง แต่หากการคิดเข้าข้างตัวเองนั้นทำให้เราจมอยู่กับชีวิตที่ไม่มีคุณค่าก็ป่วย การจะสานต่อ เราอาจรู้สึกอย ากให้โอกาสอย ากให้ใครคนนั้นนึกถึงวันดีๆ ที่เราเคยมีร่วมกัน แต่ให้ลองไต่ตรองให้ดี

Read more

แนะถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก

แนะถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก เอาไว้เป็นข้อคิดดีๆ ลองคิดไตร่ตรองดูเถิด ” คำสอนหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ “ ถ้าเอ็งด่าข้านิ่ง ถ้าเอ็งเห่า ข้าเงียบ ถ้าเอ็งเป็นทุกข์ ข้าสุขสบาย ถ้าเอ็งด่า แต่ข้านิ่ง เอ็งคิดว่าใครได้บาป ใครได้บุญ เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิดถ้าเอ็งเห่า แต่ข้าเงียบเอ็งคิดเอาว่าใครคือคน ใครคือสัตว์

Read more

อย่าทำตัวเองให้เป็นทุกข์ เมตตาไว้เราเป็นสุขเอง

อย่าทำตัวเองให้เป็นทุกข์ เมตตาไว้เราเป็นสุขเอง 1.ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลังสั้นลง 2.การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญ แต่มันคือการหยุดทุกข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ 3.อารมณ์ลบทุกชนิด จะทำร้า ยเรา ก่อนที่จะทำร้า ยคนอื่นเสมอ ส่วนอารมณ์บวกทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน 4.วิจารณ์คนอื่นทุกวัน

Read more

จงฝึกตัวเองให้มีคุณค่า ให้พึ่งพาตัวเองได้เสมอ

จงฝึกตัวเองให้มีคุณค่า ให้พึ่งพาตัวเองได้เสมอ ความสัมพันธ์ที่คิดว่าร่วมกันสร้างมาอย่างดี พอมาถึงจุดนึง กลับไม่มีความสุขต่อไป เพราะกลายเป็นเราที่ถูกให้ความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆ พอมาถึงขั้นนี้ ก็ถึงเวลานั่งทบทวนตัวเองแล้วล่ะ ว่าจะอยู่ต่อ รออีกฝ่ายหมดใจ หรือ จบความสัมพันธ์ แล้วก้าวออกไปเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง เลิกคิดเข้าข้างตัวเอง ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลย หากเราจะมองโลกแง่บวก และคิดเข้าข้างตัวเองไปบ้าง แต่ถ้าการคิดเข้าข้างตัวเอง ทำให้เราจมอยู่กับชีวิตที่ไม่มีคุณค่าก็ป่วย การจะสานต่อ

Read more