fbpx

แนะถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก

แนะถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำบาก เอาไว้เป็นข้อคิดดีๆ ลองคิดไตร่ตรองดูเถิด ” คำสอนหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ “ ถ้าเอ็งด่าข้านิ่ง ถ้าเอ็งเห่า ข้าเงียบ ถ้าเอ็งเป็นทุกข์ ข้าสุขสบาย ถ้าเอ็งด่า แต่ข้านิ่ง เอ็งคิดว่าใครได้บาป ใครได้บุญ เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิดถ้าเอ็งเห่า แต่ข้าเงียบเอ็งคิดเอาว่าใครคือคน ใครคือสัตว์

Read more

อย่าทำตัวเองให้เป็นทุกข์ เมตตาไว้เราเป็นสุขเอง

อย่าทำตัวเองให้เป็นทุกข์ เมตตาไว้เราเป็นสุขเอง 1.ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลังสั้นลง 2.การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญ แต่มันคือการหยุดทุกข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ 3.อารมณ์ลบทุกชนิด จะทำร้า ยเรา ก่อนที่จะทำร้า ยคนอื่นเสมอ ส่วนอารมณ์บวกทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน 4.วิจารณ์คนอื่นทุกวัน

Read more

จงฝึกตัวเองให้มีคุณค่า ให้พึ่งพาตัวเองได้เสมอ

จงฝึกตัวเองให้มีคุณค่า ให้พึ่งพาตัวเองได้เสมอ ความสัมพันธ์ที่คิดว่าร่วมกันสร้างมาอย่างดี พอมาถึงจุดนึง กลับไม่มีความสุขต่อไป เพราะกลายเป็นเราที่ถูกให้ความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆ พอมาถึงขั้นนี้ ก็ถึงเวลานั่งทบทวนตัวเองแล้วล่ะ ว่าจะอยู่ต่อ รออีกฝ่ายหมดใจ หรือ จบความสัมพันธ์ แล้วก้าวออกไปเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง เลิกคิดเข้าข้างตัวเอง ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลย หากเราจะมองโลกแง่บวก และคิดเข้าข้างตัวเองไปบ้าง แต่ถ้าการคิดเข้าข้างตัวเอง ทำให้เราจมอยู่กับชีวิตที่ไม่มีคุณค่าก็ป่วย การจะสานต่อ

Read more