fbpx

หากไม่ต้องการเสียใจภายหลัง ต้องอ่าน 10 ข้อนี้ อย่าทำตอนโกรธ

หากไม่ต้องการเสียใจภายหลัง ต้องอ่าน 10 ข้อนี้ อย่าทำตอนโกรธ เชื่อว่าทุกคนคงจะเคยโกรธมากบ้างน้อยบ้างตามแต่เหตุการณ์ บางคนจะแสดงออกมา บางคนอาจจะแสดงออกน้อย ความโกรธเป็นอารมณ์ปกติของทุกคนหากไม่มาก และสามารถคุมได้ก็ไม่เกิดปัญหา แต่หากอารมณ์โกรธมากเกินความควบคุมก็จะเกิดปัญหากับความสั้มพันธ์ระหว่างบุคคล กับงาน และคุณภาพชีวิต ความโกรธ คืออะไร ความโกรธคืออารมณ์หนึ่งของคนเราเหมือนกัน รัก เสียใจซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจเช่นหัวใจเต้นรัว ความดันโลหิตสูงเนื่องจากมีการหลั่งฮอร์โมนทีทำให้เกิดความเครียด สาเหตุของความโกรธอาจจะเกิดจากภายนอก

Read more