fbpx

เรื่องที่ไม่ควรโทษพ่อแม่ มันอาจทำให้ท่านเสียใจไปทั้งชีวิต

เรื่องที่ไม่ควรโทษพ่อแม่ มันอาจทำให้ท่านเสียใจไปทั้งชีวิต พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา อย่าตะคอกท่าน เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อก ให้กลับบ้านเร็ว ๆ ให้เก็บห้อง ให้ฯลฯ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่ จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรากับพ่อกับแม่ ลูกอย่ากล่าวโทษท่านใน 5 เรื่องนี้ 1.อย่าโทษพ่อแม่ว่า ไร้ความสามารถ ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง

Read more