fbpx

สิ่งสำคัญของการเป็นคน คือ “การไม่ลืมบุญคุณ” ให้จำคนที่คิดดี ทำดีกับเราไว้ให้มั่น

สิ่งสำคัญของการเป็นคน คือ “การไม่ลืมบุญคุณ” ให้จำคนที่คิดดี ทำดีกับเราไว้ให้มั่น เพื่อน ๆ ทราบกันหรือไม่ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของ “การเป็นคน” คืออะไร รูปร่างหน้าตาของร่างกายภายนอกนั้นไม่สำคัญ แต่สิ่งสำคัญคือ “ต้องมีคุณงามความดี มีคุณธรรม” การไม่มีเงินทอง ไม่มีลาภ ยศนั้นไม่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญคือ “คำพูดที่น่าเชื่อถือ”

Read more