fbpx

หมั่นทำ 3 ทาน ชีวิตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น

หมั่นทำ 3 ทาน ชีวิตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น ธรรมทาน นั่นก็คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆจะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือส วดมนต์ทุกวัน เพราะการส วดมนต์ทุกครั้งนอกจากสร้างกุศลให้เราเองแล้ว ทุกครั้งที่ส วดจะมีพรหมเทพเทวา ดวงจิตวิญญาณ ที่อยู่บริเวณนั้นๆ มา ร่วมฟังธรรมฟังคำสรรเสริญที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วย

Read more

คนที่คบแล้วชีวิตเจริญ นั้นมีอยู่ 6 ประเภท

คนที่คบแล้วชีวิตเจริญ นั้นมีอยู่ 6 ประเภท อันที่จริงแล้ว ทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาบ้าง อย่างเช่น Steve Jobs บิลเกตส์ หรือคนที่ดังๆที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีอีกหลายท่านมากมายที่เขาออกมาเปิดเผยพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่จริงแล้วบุคคลเหล่านี้ล้วนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า ตัวเขาเองจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าขาดคนทั้ง 6 แบบในชีวิตดังกล่าว 1.คนที่สนับสนุนคุณ หน้าที่หลักๆ ของบุคคลประเภทนี้ คือ คอยช่วยสนับสนุนคุณเวลาที่คุณต้องเผชิญกับสิ่งไม่คาดฝัน

Read more