fbpx

อย่าเอาความดีของเรา.. ไปซื้อใจเขาให้เสียเวลา

อย่าเอาความดีของเรา.. ไปซื้อใจเขาให้เสียเวลา เคยเป็นไหม ไม่ว่าเราทำดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่าเพราะสำหรับคนบางคน ความดีซื้อใจเขาไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อหวังให้ทุกคนบนโลกมารักเราเหนื่อยเปล่า มันเป็นไปไมได้หรอกเพราะใส่ใจมากไปเราจึงทุกข์ เพราะสงสัยมากไปจึงทรมาน หากเข้าใจจึงเป็นสุข ปล่อยวางได้จึงเป็นอิสระ ปล่อยไปบ้างช่างมันเรามาสู่โลกนี้เสมือนนักเดินทาง เรื่องราวมากมาย ใช่เราเป็นผู้ตัดสินเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล็ก เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ พอเดือนหน้าก็กลายเป็นเรื่องเล่า เรื่องเล่าปากต่อปากกันไปนานๆ สุดท้ายก็เป็นแค่คำนินทา เราทุกคนเป็นได้ก็แค่คนในคำนินทา คนในลมปากใครๆ ไม่ต้องพยายามทำตัวให้เป็นที่รัก

Read more