fbpx

ไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ ก็ต้องรู้จักที่จะรักตัวเอง

ไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ ก็ต้องรู้จักที่จะรักตัวเอง รักตัวเอง หวังดีกับตัวเอง ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองและ รู้จักวิธี การหาความสุขให้กับตัวเองเพราะ ไม่มีใครหรอกที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลา ไม่มีใครรักเราได้มากกว่า ตัวของเราเองแค่ใช้ทุ กนาที ที่ยังมีให้ดีใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุข มีอะไรต้องทำ ก็ทำไปอะไรทีทำแล้วมีความสุขในแบบที่ไม่เ ดือดร้ อนใคร ไม่ไปสร้างความลำ บากให้ใครก็ทำไป หาเงินอย่างมีสติ อยู่กับความจริง

Read more