fbpx

บทบูชาพ่อแม่ ทำทุกวัน แล้วชีวิตท่านจะเจริญ

บทบูชาพ่อแม่ ทำทุกวัน แล้วชีวิตท่านจะเจริญ 1.อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดาตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดาของข้า

Read more

บุญ 12 ประการ ที่คนเป็นลูกกตัญญูจะได้รับ

บุญ 12 ประการ ที่คนเป็นลูกกตัญญูจะได้รับ พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ นั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยตามความเชื่อของทุกศ าสนาจะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่างดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ก็ถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตนเราเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไปและในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปต่อไปด้วย ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง 1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู

Read more

ลูกๆทุกคนควรอ่าน “พ่อกับแม่ นั่นแหละคือพระแท้” รีบดูแลท่านก่อนสายไป

ลูกๆทุกคนควรอ่าน “พ่อกับแม่ นั่นแหละคือพระแท้” รีบดูแลท่านก่อนสายไป อยากให้ลูกๆทุกคนได้อ่าน พ่อกับแม่ นั่นแหละคือพระแท้ รีบดูแลท่านก่อนสายไป “จดหมายจากพ่อและแม่” 1 ปี มี 365 วัน แต่ยังดีนะที่ยังมี 3 วัน ที่เราจะได้เจอลูก คือ วันพ่อ

Read more

คนกตัญญูทำไมมักได้ดี เหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเหลือ

คนกตัญญูทำไมมักได้ดี เหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเหลือ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เรามีบทความดีๆ เกี่ยวกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมาฝากค่ะ หลายๆ ครั้งที่เราได้ยินพ่อแม่สอนมาตั้งแต่ยังเล็กๆ ว่าใครที่เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี ย่อมจะประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมอ แม้ในยามทุกข์ ก็เหมือนมีอะไรที่มองไม่เห็นมาช่วยเราไว้ได้ตลอด เพื่อนๆ ลองอ่านบทความนี้ดูนะคะ ยิ่งอ่านยิ่งชอบ ก่อนจะอธิบายว่าเป็นเพราะอะไร ลองคิดดูซิครับว่าใครที่เป็นผู้มีพระคุณกับเรามากที่สุด ใครที่รักเรามากที่สุด พ่อแม่ไงนี่คือความจริงและเป็นความรักที่แท้จริงยั่งยืน แล้วทำไมเราจะไม่ตอบแทนพระคุณท่าน

Read more