fbpx

ทำไมทำบุญ บริจาคโลงศพ ถึงได้รับอานิสงส์แรง เสริมชะตา ต่ออายุได้ดี

ทำไมทำบุญ บริจาคโลงศพ ถึงได้รับอานิสงส์แรง เสริมชะตา ต่ออายุได้ดี อานิสงส์ ของการบริจาคโลง คือใจผู้บริจาคเป็นสุข สุขจากการได้ทำบุญ ได้ทำความดี คนตายมีโลงนอน เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุไข สะเดาะเคราะห์ ผ่อนหนักเป็นเบาก็สุดแล้วแต่ความเชื่อ ศรัทธาของแต่ละบุคคล การทำบุญโลงเป็นการช่วยเหลือวิญญาณไร้ญาติ เป็นสถานที่เชื่อมต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็น เรียกว่า “แรงกรรม” และเป็นการทำบุญเสริมชะตาชีวิตตัวเอง

Read more