fbpx

ชีวิตมี..ทิฏฐิ ต่อให้ตนว่าชนะยังไงก็แพ้

ชีวิตมี..ทิฏฐิ ต่อให้ตนว่าชนะยังไงก็แพ้ “ทิฏฐิมานะ” คือ การถือตัวว่าฉันถูก แกผิดและฉันต้องยืนหยัดยึดสิ่งนี้ ในโลกนี้มีคนจำนวนหนึ่งที่มีทิฏฐิมานะสูงมาก สูงมากจนทำลายโอกาสดีๆในชีวิตสูงมากจนทำลายความสัมพันธ์ดีๆในชีวิต สูงมากจนทำลายช่วงเวลาดีๆที่ผ่านไป ไม่สามารถเรียกย้อนคืนกลับมาได้ การมีทิฏฐิ มันต่อเนื่องมาจากการมีอัตตายึดมั่นในตัวตนของตัวเองอย่างหนักหนักจนต่อเนื่องมาใช้กับคนอื่นที่น่าเศร้าที่สุดคือการนำมาใช้กับคนที่เรารักเนี่ยแหละ สามีภรรยาคู่หนึ่ง อยู่กินมา 20 ปี ไม่มีลูก ทะเลาะกันในเรื่องเล็กน้อยที่สุดแต่ต่างคิดว่าตัวเองถูก มี “ทิฏฐิ”

Read more