fbpx

“3 บุญใหญ่” ที่จะพาทุกคนออกจากความทุกข์ในชีวิตได้

“3 บุญใหญ่” ที่จะพาทุกคนออกจากความทุกข์ในชีวิตได้ ในช่วงที่ผลกรรมไม่ดีมาส่งผล บางครั้งเหมือนมืดแปดด้าน หันไปทางไหนเจอทางตัน หันไปทางไหน ไม่มีใครเหลียวแลช่วย บุญของตนที่ทำมาเท่านั้นที่จะพาฝ่าความมืดมิดนี้ได้ 3 บุญใหญ่ที่อยากจะให้เร่งทำหากจะไปไม่ไหวแล้ว หรือที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณ บุญแรก คือ บุญจากการกตัญญู กตัญญูใคร พ่อแม่เป็นอันดับแรก ท่านมีบุญคุณอันประมาณมิได้ ทั้งให้กำเนิดทั้งอุ้มชู

Read more

บุญใหญ่ที่จะพาทุกคนออกจากความทุกข์ในชีวิตได้

บุญใหญ่ที่จะพาทุกคนออกจากความทุกข์ในชีวิตได้ ในช่วงที่ผลกรรมไม่ดีมาส่งผล บางครั้งเหมือนมืดแปดด้าน หันไปทางไหนเจอทางตัน หันไปทางไหน ไม่มีใครเหลียวแลช่วย บุญของตนที่ทำมาเท่านั้นที่จะพาฝ่าความมืดมิดนี้ได้ 3 บุญใหญ่ที่อยากจะให้เร่งทำหากจะไปไม่ไหวแล้ว หรือที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณ บุญแรก คือ บุญจากการกตัญญู กตัญญูใคร พ่อแม่เป็นอันดับแรก ท่านมีบุญคุณอันประมาณมิได้ ทั้งให้กำเนิดทั้งอุ้มชู ทำให้เราจากวิญญาณเป็นคนทุกวันนี้ แค่สำนึกนั้นยังไม่พอ

Read more

บุญใหญ่ ที่จะพาให้ผ่านพ้นวิกฤตชีวิต ทำได้ตลอดเวลา

บุญใหญ่ ที่จะพาให้ผ่านพ้นวิกฤตชีวิต ทำได้ตลอดเวลา การดำเนินชีวิตของเราทุกคน มักจะมีเรื่องที่ดี และไม่ดีปะปนเข้ามาให้เราได้ข้ามผ่านมันไปทั้งนั้น แต่บางครั้งเวลาที่ต้องเจอกับเรื่องราวแย่ๆ ในชีวิต มักจะหาทางออกไม่เจอ จะหวังพึ่งใคร ก็ไม่มีคนคอยช่วยเหลือ หรือสนับสนุนผลักดันเลย ดังนั้นการที่เราสะสมบุญติดตัวไว้ จะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตคุณพบเจอกับทางออกได้ในที่สุด การทำบุญ ในทางพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงการให้เงินให้ทอง หรือให้ทาน ทำบุญกับพระและวัดเท่านั้น บุญ หมายถึง

Read more