fbpx

เกษตรในพื้นที่หนึ่งไร่ ทำรายได้ดีด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้ถูกต้อง

เกษตรในพื้นที่หนึ่งไร่ ทำรายได้ดีด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้ถูกต้อง ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกร เป็นปัญหาสำคัญยิ่งในปัจจุบัน และการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตที่ใช้น้ำฝนทำนาเป็นหลัก เกษตรกรจะมีความเสี่ยงสูง เป็นเหตุให้ผลผลิตข้าวอยู่ในระดับต่ำ ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ด้วยพระอัจฉริยะในการแก้ปัญหา จึงได้พระราชทาน ทฤษฎีใหม่การทำเกษตรในพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อเป็นอาชีพหลักหลายคนอาจคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้เนื่องจากมีพื้นที่น้อย แต่ถ้าหากจัดสรรพื้นที่ดีๆก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกำเช่นกันค่ะพื้นที่ 1 ไร่ จะประกอบไปด้วยพื้นที่ 4 งาน

Read more