fbpx

 3 บุญใหญ่ ที่จะพาทุกคน พ้นจากวิกฤตชีวิต ทำเองได้เลย

 3 บุญใหญ่ ที่จะพาทุกคน พ้นจากวิกฤตชีวิต ทำเองได้เลย อานิสงส์การดูแลพ่อแม่ ก่อเกิดผลบุญมากมายมหาศาลเจริญก้าวหน้าตลอดชีวิต พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าบุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าสองข้างของตนประคับประคองท่านให้อยู่บนบ่านั้น ป้อนข้าวป้อนน้ำให้ท่าน ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จ แม้บุตรจะมีอายุถึง 100 ปี และปรนนิบัติท่านเช่นนั้นตลอดชีวิตก็ยังนับว่าตอบแทนบุญคุณท่านยังไม่หมด 1 บุญใหญ่ แรกคือ บุญจากการกตัญญู กตัญญูใคร พ่อแม่เป็นอันดับแรก

Read more

บุญก็อยากได้ ชอบทำบุญ แต่กลับไร้น้ำใจ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน แง่คิดดีๆที่ควรอ่าน

บุญก็อยากได้ ชอบทำบุญ แต่กลับไร้น้ำใจ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน แง่คิดดีๆที่ควรอ่าน “คุณนายแก้ว” เธอเป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้วชอบทำบุญมาก เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทอดกฐินอยู่เนือง ๆ ใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหน ไม่เคยปฏิเสธ เธอปลื้มปิติมากที่ถวายเงินนับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียน แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนค้างชำระมาสองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้นออกจากโรงเรียนทันที “สายใจ” พาป้าวัย ๗๐ และเพื่อนซึ่งมีขาพิการไปถวายภัตตาหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธานับถือของประชาชนทั่วประเทศเช้าวันนั้นมีคนมาทำบุญคับคั่ง

Read more

8 วิธีทำบุญทำทานง่าย ได้กุศลมหาศาลโดยไม่ต้องไปวัด

8 วิธีทำบุญทำทานง่าย ได้กุศลมหาศาลโดยไม่ต้องไปวัด 1 รักษาศีล การรักษาศีลได้ ก็นับว่าเป็นการได้ทำบุญแล้วค่ะ ดังนั้น พยายามหมั่นรักษาศีลกันให้ได้นะคะ หากศีล 8 ยากไป อย่างน้อยก็ขอให้รักษาศีล 5 ให้ได้เป็นประจำ ด้วยอานิสงส์เหล่านี้จะส่งผลดีกับตัวเราและทำให้เราได้รับบุญกุศลด้วยค่ะ 2 คิดดี ทำดีอยู่เสมอ พยายามคิดแต่สิ่งดี

Read more

ชีวิตหลุดจากเรื่องไม่ดี เพราะอโหสิกรรม 3 ข้อ

ชีวิตหลุดจากเรื่องไม่ดี เพราะอโหสิกรรม 3 ข้อ ผลกรรมจะเป็นอุปสรรคของชีวิต ทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องร้ายๆ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมีแต่ล้มเหลวการอโหสิกรรม สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง อำนาจของกรรมนั้นยิ่งใหญ่ ไม่มีใครเก่งหรือใหญ่กว่ากรรม โดยจะออกผลแห่งกรรมตามเวลาที่เหมาะสม ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นบ่วงกรรมที่มา จากเจ้ากรรมนายเวรหากมีการชดใช้ จึงจะหมดกรรม นอกจากนั้น อีกวิธีหนึ่งในการปลดกรรม คือ การขออโหสิกรรมครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่ามี 3

Read more

แนะใส่บาตรตอนเช้าแบบนี้ แก้กรรมตัวเองได้ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น โดย หลวงพ่อจรัญ

แนะใส่บาตรตอนเช้าแบบนี้ แก้กรรมตัวเองได้ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น โดย หลวงพ่อจรัญ การตักบาตร ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย การทำบุญตักบาตรจะสมบูรณ์ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ คือ ผู้ให้ต้องเตรียมใจให้พร้อม ก่อนถวาย ขณะถวาย หลังถวาย ผู้รับ คือ พระภิกษุสามเณรมีข้อวัตรปฏิบัติที่ดีงามตามพระธรรมวินัย และสิ่งของที่ถวาย จะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริต

Read more

ทาน 5 อย่าง ที่ไม่ได้ใช้เงิน กลับได้บุญมากจนล้น

ทาน 5 อย่าง ที่ไม่ได้ใช้เงิน กลับได้บุญมากจนล้น ทานที่ไม่ใช้เงิน กลับได้บุญมาก ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ เมื่อเราลำบาก งานที่ทำตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตเป็นกุศล อยากสร้างบุญกุศล หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญา เกิดสมาธิ และอานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลถึงแม้ไม่มี ทรัพย์สิน

Read more

บุญด้วยการถวายน้ำ สิ่งที่หาได้ง่ายๆ แต่ได้อานิสงส์สูง

บุญด้วยการถวายน้ำ สิ่งที่หาได้ง่ายๆ แต่ได้อานิสงส์สูง เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับอานิสงส์จากการทำบุญด้วย “น้ำดื่ม” ของทำบุญง่ายๆที่ให้อานิสงส์ยิ่งใหญ่เสริมดวงชะตาได้อย่างไม่น่าเชื่อมาฝากกันค่ะ “การถวายน้ำ” เป็นบุญที่มีอานิสงส์มากถึงขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำขาด อาหาร 7 วันจากไป แต่ถ้าเราขาดน้ำเพียง 3 วัน เราก็จากไปแล้ว ดังนั้น น้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่ออัตภาพความเป็นมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญกับการทำบุญถวายน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์มากและหากเราศึกษาจาก อรรถกถา

Read more

ทำเองก็ได้บุญ ชวนผู้อื่นทำก็ได้บุญ อานิสงส์ของการอนุโมทนาในบุญคนอื่น

ทำเองก็ได้บุญ ชวนผู้อื่นทำก็ได้บุญ อานิสงส์ของการอนุโมทนาในบุญคนอื่น อานิสงส์ของการอนุโมทนาในบุญคนอื่นผลของบุญนั้นมีความมหัศจรรย์มาก ทำบุญเองก็ได้บุญ ชวนผู้อื่นทำบุญก็ได้บุญบางคนไม่ได้สละทรัพย์เป็นเจ้าของวัตถุทาน ไม่ได้เป็นผู้ถวายทานด้วยมือ อีกทั้งไม่ได้อยู่ร่วมในการให้ทานกับเข า ด้วย แต่มารู้ทีหลังว่าคนอื่นเขาให้ทาน รู้แล้วก็รู้สึกยินดีเลื่อมใสไปกับเขา อนุโมทนาบุญกับเขาบุคคลนั้นก็จะพลอยได้รับผลของบุญด้วยอย่างน่าอัศจรรย์ ดังเช่นผลบุญที่เกิดกับเพื่อนของนางวิสาขามหาอุบาสิกา การอนุโมทนาบุญจัดเป็นการทำบุญ ๑ ใน บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ

Read more

อานิสงค์ การให้อภัยคน เพียงครั้งเดียว ได้บุญมากกว่า สร้างโบสถ์100หลัง

อานิสงค์ การให้อภัยคน เพียงครั้งเดียว ได้บุญมากกว่า สร้างโบสถ์100หลัง อานิสงค์ การให้อภัยคน เพียงครั้งเดียว ได้บุญมากกว่า สร้างโบสถ์100หลังท่านตรัสว่า ให้ธรรมทาน 100 ครั้ง ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานครั้งเดียว น่าจะเป็นเพราะว่าการให้อภัยนั้นเป็นการไม่ให้เกิดการต่อภพต่อชาติเพราะความอาฆาตพยาบาทกันบุญที่มนุษย์สามารถทำให้ได้ผลสูงสุด พระพุทธเจ้าตรัสว่า การรักษาศีลเป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจา อันเป็นเพียงกิเลสหยาบมิให้กำเริบขึ้น และเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที่สูงขึ้นกว่าการให้ทาน ทั้งในการถือศีลด้วยกันเองก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกันไปตามลำดับต่อไปนี้

Read more

ทำไมทำบุญ บริจาคโลงศพ ถึงได้รับอานิสงส์แรง เสริมชะตา ต่ออายุได้ดี

ทำไมทำบุญ บริจาคโลงศพ ถึงได้รับอานิสงส์แรง เสริมชะตา ต่ออายุได้ดี อานิสงส์ ของการบริจาคโลง คือใจผู้บริจาคเป็นสุข สุขจากการได้ทำบุญ ได้ทำความดี คนตายมีโลงนอน เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุไข สะเดาะเคราะห์ ผ่อนหนักเป็นเบาก็สุดแล้วแต่ความเชื่อ ศรัทธาของแต่ละบุคคล การทำบุญโลงเป็นการช่วยเหลือวิญญาณไร้ญาติ เป็นสถานที่เชื่อมต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็น เรียกว่า “แรงกรรม” และเป็นการทำบุญเสริมชะตาชีวิตตัวเอง

Read more