fbpx

คนที่ไปแย่ง คู่ของคนอื่นมา ไม่มีวันเจอคู่ที่ดีหรอก

คนที่ไปแย่ง คู่ของคนอื่นมา ไม่มีวันเจอคู่ที่ดีหรอก ความรักที่ครองคู่อยู่ได้นาน ก่อนความตายมาพราก คือรักที่คุณงามความดี มีศีลและเมตตาเสมอ หากขาด 3 ข้อนี้ไปได้ก็ยๅกที่จะเป็นคู่ชีวิตแต่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันเสียมากกว่า ใครๆ ก็อยากได้คู่ดี ที่เสมอตนเอง ดีพร้อมเพรียบพร้อม ทั้งศีล ความดี เมตตาอาจจะต้องปรับทั้งเขาและปรับทั้งเรา จะปรับฝ่ายเดียวไม่ได้ “คู่ชีวิต” คือช่วยกันประครอง

Read more