fbpx

เรื่องที่ไม่ควรโทษพ่อแม่ มันอาจทำให้ท่านเสียใจไปทั้งชีวิต

เรื่องที่ไม่ควรโทษพ่อแม่ มันอาจทำให้ท่านเสียใจไปทั้งชีวิต พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา อย่าตะคอกท่าน เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อก ให้กลับบ้านเร็ว ๆ ให้เก็บห้อง ให้ฯลฯ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่ จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรากับพ่อกับแม่ ลูกอย่ากล่าวโทษท่านใน 5 เรื่องนี้ 1.อย่าโทษพ่อแม่ว่า ไร้ความสามารถ ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง

Read more

“คนนอกใจคบชู้” คนเหล่านี้ไม่มีวันเจริญ

“คนนอกใจคบชู้” คนเหล่านี้ไม่มีวันเจริญ คนที่มีศีล มีกรรมดี ใช้หลักธรรมคำสอนนำชีวิต มักจะตั้งคำถามเสมอว่า ทำไมคนทำไม่ดี เขาจึงไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาป แต่พอได้ลองศึกษาธรรมและครูบาให้ความรู้ เมื่อนั้นจึงได้คำตอบในแบบที่ตัวเองเข้าใจว่า ก็เพราะเขาผ่านการคิด วางแผน เตรียมการนานแล้ว ยกตัวอย่างชายที่ทิ้งลูกเมียที่อยู่กินมานานเพื่อไปเสพกิเลสกับสาวรุ่นน้องที่ทำงานเดียวกัน เขาสองคนได้เริ่มต้นสัมพันธ์ในทางที่ผิด ผ่านการคิดวางแผนตอบคำถามสังคม ผ่านการวางแผนว่าเมื่อทิ้งครอบครัวมาอยู่กินกัน เขาจะต้องประครองรักที่มากด้วยกิเลส ตัญหาให้รอดพ้น ตามหลักความจริง

Read more