fbpx

โกหกผิดศีล ถ้าโกหกเพื่อความสบายใจจะบาปแค่ไหน

โกหกผิดศีล ถ้าโกหกเพื่อความสบายใจจะบาปแค่ไหน โกหกผิดศีล ถ้าโกหกเพื่อความสบายใจจะบาปแค่ไหน ศีล 5 เป็นศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิตเพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิต คำว่า “ศีล” คือ “เจตนา” และศีลห้าก็คือสิ่งที่วัดความเป็นปกติของมนุษย์ แต่ศีลไม่ใช่ข้อห้ามอย่างที่ทุกคนเข้าใจ คนรักษาศีลไม่ใช่คนที่ถูกห้ามทำโน่นทำนี่ แต่เป็นคนที่มีเจตนางดเว้นการกระทำทางกายและวาจาที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนเสียมากกว่า แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้คนเราทุกวันนี้ห่างไกลจากศีลพื้นฐานอย่างศีล 5 เข้าไปทุกที

Read more

อย่าได้ไปรัก คนมีคู่ เพราะมันผิดตั้งแต่คิดและผิดศีลธรรม

อย่าได้ไปรัก คนมีคู่ เพราะมันผิดตั้งแต่คิดและผิดศีลธรรม ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิด แต่เมื่อผิดแล้ว คิดได้หรือไม่นั้น คืออีกเรื่องที่คนมีสติ เขาจะต้องหมั่นดึงสติตัวเองให้เป็นเตือนตัวเองให้เป็นไม่ว่าจะมาก่อนหรือมาหลัง ศักดิ์และศรีก็มีเท่าเทียม รักเหมือนกัน ทุ่มเทเหมือนกัน ไม่มีใครรักมากกว่า หรือรักน้อยกว่ากัน เมื่อมาก่อนย่อมมีสิทธิ์ก่อน มาหลังจะแซงคิวได้อย่างไร จะยื้อแย้ง ไม่ได้หรอกจงพึ่งระลึกเสมอว่า คู่กันแล้วไม่แคล้วกัน ถ้าไม่ใช่ยื้อให้ตาย ก็ไปอยู่ดีอย่าทำผิดศีล

Read more