fbpx

รักมือสอง อาจจะเป็น รักครั้งใหม่ที่ดีกว่า

รักมือสอง อาจจะเป็น รักครั้งใหม่ที่ดีกว่า สิ่งที่ค่าที่สุดของหัวใจ คือ ความรัก ในบางครั้งที่รักจากไป แต่ไม่ได้หมายความว่า คุณค่าในหัวใจต้องหมดลงหรือไร้ค่า ความรักอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่า มีความหมายสำหรับหัวใจในรัก แต่หัวใจของคนเรานั้นไม่สามๅรถประเมินค่าได้ รักจากไปแต่…หัวใจก็ยังอยู่ ในเรื่องราวของความรักในหัวใจของใครหลายๆ คน คงเป็นไปไม่ได้ที่ในหัวใจจะไม่เคยผิดหวัง หรือพลั้งพลาด ล้วนเคยเจอมาด้วยกันแทบจะทุกคน ประหนึ่งดั่ง หัวใจมือหนึ่ง

Read more