fbpx

วิธีขอพรที่ถูกต้อง!! อธิษฐานคำเดียวได้ครบหมดทุกอย่าง (จากหลวงปู่ดู่)

วิธีขอพรที่ถูกต้อง!! อธิษฐานคำเดียวได้ครบหมดทุกอย่าง (จากหลวงปู่ดู่) ขอพรแค่สั้นๆอธิษฐานคำเดียได้ครบหมดทุกอย่าง(จากหลวงปู่ดู่)เป็นธรรมดาที่เวลาเราเข้าวัดทำบุญขอคำอธิษฐานนั้นเราจะขอสิ่งต่างๆ ขอในเรื่องที่เราอยากได้อยากมี เช่นขอให้ร่ำรวย ขอให้มีความรักที่ดี ขอให้ได้งานดีๆทำ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ความจริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่านั้นมาก“หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”เคยสอนเทคนิคในเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่า “ขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์” เพราะคำว่าความดีครอบคลุมทั้งหมด ทั้งร่ำรวย สุขภาพดี มียศถาบรรดาศักดิ์ มีคนรักและเมตตาฯลฯส่วน “ไม่มีความทุกข์” นั้นก็หมายถึงการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่าง ไม่มีทุกข์ ไม่มีโรคภัย

Read more