fbpx

วิธีดูคน คนไหนจริงใจ คนไหนหวังผลประโยชน์

วิธีดูคน คนไหนจริงใจ คนไหนหวังผลประโยชน์ หากพบกันครั้งแรก หากคุณต้องการจะลองใจใครบางคน ที่อาจเพิ่งรู้จัก หรือเพิ่งเจอกันครั้งแรก คุณจงทำตัวให้ธรรมดามากที่สุด หากเขายังคงรับได้ นั่นหมายความว่า เขาจริงใจกับคุณ หากเขารับไม่ได้ นั่นหมายความว่า เขาเข้ามาเพียงเพื่อต้องการผลประโยชน์บางอย่างกับคุณนั่นเอง หากคุณวิกฤต ถ้าคุณมีปัญหา หรือ มีช่วงวิกฤติของชีวิต ใครกันที่อยู่ข้างคุณ แล้วใครกันที่ทิ้งคุณไป

Read more

วิธีดูคน ใครจริงใจหรือแค่หวังผล จงดูให้ดี

วิธีดูคน ใครจริงใจหรือแค่หวังผล จงดูให้ดี 1.เลือกปฏิบัติ เมื่อเลือกปฏิบัติกันคนละอย่างกัน ระหว่างคนจน กับ คนรวยมีฐานะ นั้นก็แปลว่าคนประเภทนี้ไม่น่าคบหา เพราะไม่มีความจริงใจสักนิด ประจบคนรวยเพื่อหวังประโยชน์ ส่วนคนจนเขาไม่เห็นคุณค่า ถ้าจริงใจจริงๆ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าๆกัน 2.เวลาที่พบกันครั้งแรก เวลาที่คุณต้องการจะลองใจใครที่อาจเพิ่งรู้จักกันแค่ไม่นาน จงทำตัวให้ธรรมดาที่สุด ถ้าเขายังคงรับได้ ก็หมายความว่า เขาจริงใจแต่ถ้าเขารับไม่ได้

Read more

วิธีดูคน ใครจริงใจ ใครแค่หวังผลประโยชน์

วิธีดูคน ใครจริงใจ ใครแค่หวังผลประโยชน์ 1.เมื่อพบกันครั้งแรก เมื่อคุณต้องการจะลองใจใคร ที่อาจเพิ่งรู้จักเขา ให้ทำตัวให้ธรรมดามากที่สุด ถ้าเขายังคงรับได้ ก็หมายความว่า เขาจริงใจกับคุณ แต่หากเขารับไม่ได้ ก็คือ เขาเข้ามาก็เพื่อ ต้องการผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้น 2.หน้าไว้ หลังหลอก ต่อหน้าอย่าง ลับหลังอย่าง อยู่กับคนนู้น ก็ด่าคนนี้

Read more