fbpx

บูชาเทวดาประจำตัว ทำให้ถูกวิธี แล้วท่านจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ

บูชาเทวดาประจำตัว ทำให้ถูกวิธี แล้วท่านจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ ทุกคนมีเทวดาประจำตัว มีเจ้ากรรมนายเวร บางครั้งที่เราทำอะไรแล้วติดๆ ขัด ๆ อาจจะเป็นเพราะว่ามีเจ้ากรรมนายเวร คอยขัดขวางอยู่และเทวดาประจำตัวก็ดันไม่มีกำลังพอจะช่วย หรือเราอาจจะทำอะไรผิดต่อเทวด ด้วย ฉะนั้นอย่าลืมทำ การขอขมาเทวดาประจำตัว และควรจะทำให้ถูกวิธีดังนี้ วิธีการขอขมาเทวดาประจำตัว เริ่มต้นที่การตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวบทสวดนี้

Read more

เทวดาส่วนตัวทุกคนมี บูชาวิธีนี้ชีวิต เจริญรุ่งเรือง

เทวดาส่วนตัวทุกคนมี บูชาวิธีนี้ชีวิต เจริญรุ่งเรือง แนะนำภายหลังทำบุญเช่น ตักบาตร ถวายสังฆทานเป็นต้น ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวดและนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้นะคะ นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

Read more

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา

วิธีสวดบูชา เทวดาประจำตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเรา การบูชาเทวดาก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่เราต้องทำการ “ปฏิบัติบูชา” ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มาก ๆ ภายหลังการทำบุญใด ๆ แล้วก็ต้องทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านด้วยประโยคอุทิศบุญที่ว่า “อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา” ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

Read more