fbpx

วิธีเพิ่มบุญแก่ตนเอง ทำแล้วดีกับตัวเอง

วิธีเพิ่มบุญแก่ตนเอง ทำแล้วดีกับตัวเอง การทำบุญ คือ การเป็นผู้ให้ ให้อะไรก็ได้ ให้ความรัก ให้ความรู้ ให้ความสนใจ ให้ความสำคัญ ให้โอกาส ให้อภัยทาน ให้ธรรมะเป็นวิทยทาน ให้การสังคมสงเคราะห์ ให้น้ำจิตน้ำใจแก่ผู้อื่น ให้สิ่งที่มี แม้กระทั่ง ให้เวลาแก่ตนเอง และครอบครัว ยิ่งสมัยนี้มีภารกิจมากมายรัดตัว

Read more

ทำแล้วชีวิตจะดี16 วิธีเพิ่มบุญ

ทำแล้วชีวิตจะดี16 วิธีเพิ่มบุญ บุญ ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ความดี ความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจ เรียกอีกอย่างว่ากุศล ในพระไตรปิฎกมักใช้คำว่า ปุญญ ตรงกันข้ามกำบคำว่า บาป แต่ในคัมภียร์ชั้นหลังมักใช้คำว่า บาป มากกว่ากัน ในอรรถกถา กล่าวถึงเผื่อแผ่บุญไว้ว่าสามารถให้แก่ผู้อื่นได้โดยไม่มีประมาณ เปรียบได้กับการจุดเทียนส่งต่อไปเรื่อยๆ คือผู้จุดก็มีความสว่างอยู่ตามเดิม และความสว่างยังเพิ่มไปอีกกว้างขวางได้

Read more