fbpx

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต

Read more

คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน

คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส และทำจิตใจให้พร้อมรับวันใหม่ แถมยังช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นหลับสนิทมากขึ้น แถมยังได้บุญกุศลกับตัวเราเองอีกด้วย ฉะนั้น การสวดมนต์ก่อนนอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน กราบพระรัตนตรัย กราบครั้งที่ ๑ กราบพระพุทธ กราบครั้งที่ ๒ กราบพระธรรม กราบครั้งที่

Read more

“นะ โม พุท ธา ยะ” อานุภาพครอบจักรวาล แคล้วคลาด เฮงๆร่ำรวย

“นะ โม พุท ธา ยะ” อานุภาพครอบจักรวาล แคล้วคลาด เฮงๆร่ำรวย เรียกได้ว่านะโมพุทธายะเป็นสุดยอดพุทธคุณอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพประโยชน์หลากหลายประการถ้าต้องการที่จะมีคาถาได้คาถาหนึ่ง ที่สวดแล้วครอบจักรวาลแคล้วคลาดรอดปลอดภัยคงกระพันชาตรีมหานิยมมหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้ คาถานี้ก็คือคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ซึ่งมีตัวอักขระพิเศษ 5 ตัวนั่นก็คือเป็นอักขระพิเศษที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า5พระองค์อีกทั้งยังมีความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งบนโลกจึงถือได้ว่าเป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยมีความเชื่อที่ว่าถ้าผู้ใดบริกรรมคาถาบูชา  สวดนะโมพุทธายะ ด้วยจิตใจอันสงบด้วยจิตใจอันดีจะทำให้มีชีวิตที่ดีแคล้วคลาดรอดปลอดภัย ภยันใดๆไม่กล้าเข้ามาทั้งนี้ยังได้มีการนำพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์มาสร้างเป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อีก 

Read more

คุณรู้สึกชีวิตตกต่ำให้อธิษฐานก่อนนอน เพียงแค่ 5 นาที เพื่อเป็นศิริมงคลเห็นผลรับรอง

คุณรู้สึกชีวิตตกต่ำให้อธิษฐานก่อนนอน เพียงแค่ 5 นาที เพื่อเป็นศิริมงคลเห็นผลรับรอง อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ ตั้งนะโม 3 จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตังสัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

Read more